РикIел хуьнин лишан яз

ЧIехи Гъалибвилин суварин вилик ветеранар тебрикунин мярекат Махачкъаладин М.Ярагъидин тIварунихъ галай куьчеда авай “Love time” (“КIани вахт”) тIвар алай шадвилерин кIвалени тешкилнавай. Анин иеси чи лезги тават, вичин ери-бине Мегьарамдхуьруьн райондин Къуйсунрин хуьряй тир Маиса Алиевна Шабанова я. Иниз меркездин Ленинский райондин ветеранрин са дестедиз теклифнавай (Советдин председатель — Чернобылдин мусибатрай экъечIай полковник Нисрет Сейфуллагьович Исмаилов).

ЧIехи Гъалибвилин суварихъ галаз ала­­къалу яз ва гьакIни 1939-йисалай 1945-йисалди дяведа, адалай гуьгъуьнизни 1948-йисалди женгинин партал дегиш тавур­ стха Гьажи Хаметович рикIел хуьнин лишан яз, ветеранар кIватIунин теклиф гайиди, харжиярни вичин хивез къачурди и тешкилатдин Советдин член, вичи яргъал­ йисара меркездин медицинадин идарайрин профсоюзрин крариз регьбервал г­узвай РФ-дин лайихлу духтур, зегьметдин ветеран Агъамегьамед Хаметович Хаметов я.

Вири няметривди дуьзмишнавай суфрайрихъ чпи жуьреба-жуьре хилера кьетIен лайихлувилер къалурай яшлу ксари чкаяр кьунвай. Ветеранрин Советдин председатель Н.Исмаилова къейд авурвал, Ленинский районда 38 кас дяведин ветеранар ама. Абурал чпин кIвалера ва госпиталра кьил чIугуна, агъмишна, тебрикна.

— Ватандин ЧIехи дяведин цIаяра чпин чанар къурбанд авур, гьакIни, фронтдай хтана, кечмиш хьайи са касни рикIелай алудна виже къведач. Бубайрин баркаллу крарин ирс жегьилрив агакьарун чи буржи я. Ихьтин мярекатри, рикIел хкунри ва веревирдери чи руьгьдин къуватар артухарзавайдал шак алач. Рагьметдиз фенвай ветеранрин сурарал нур къурай, чан аламайбуруз Сад Аллагьди сагъвал гурай, — акьалтIарна вичин рахунар тамадади, ветеранар тебрикун яз.

Чпин фикирар ва тебрикрин гафар и мярекатдал агъсакъал, МЧС-дин ветеран Сократ Баламирзаева, халкьдин контролдин ветеран Рагьим Шихзадаева, Чехословакиядин вакъиайрин (1968-йис) иштиракчи, ветеран Мегьамедтагьир Гьасанова, ветеранрин Советдин секретарь, вичин бубадини, дидедини дяведа иштиракай Наида Рамазановади, Агъамегьамед Хаметова, ополченидин ветеранар тир Зейнал Жамиева, Рафик Исмаилова, зегьметдин ветеран Идаят Насирова, “Лезги газетдин” редакциядин тIва­рунихъай и цIарарин авторди ва масабуруни лагьана. Инал дяведин йисарин бязи чарар кIел хъувуна, гьа девирдин манийрихъ яб акална. Эхирдай санал шикилар яна.

Ихьтин гуьзел декьикьаяр багъишунай шадвилерин кIвалин иесийриз ветеранри сагърай лагьана.

Мердали Жалилов