МВД-дин хроникадай

Гьакъикъат чирда

Полициядин къуллугъчийри интернет­да ахтармишунин серенжем кьиле тухунин­ нетижада Къарабудахкент районда керпичар гьазурзавай заводда инсан, къанунсуздаказ кьуна, ахъай тийизвайдакай хабар гузвай видеоролик дуьздал акъудна.

Видеода са руша къанунсуздаказ заводда кьунвай са итимдиз вичи куьмек гайивиликай ихтилатзава. Арадал атанвай гьалар тайинарун патал къайдаяр хуьдай органрин къуллугъчияр чкадал фена. Ахтармишайла, малум хьайивал, Беларусдин 29 йисан яшда авай ватандаш Дагъус­тандиз атана ва 2024-йисан 13-январдиз ам, зегьметдин къанунрал асаслу яз, керпичар атIудай заводда кIвалахал акъвазна. Са шумуд югъ алатайдалай кьулухъ беларусвиди вичин фикир дегишарна ва элкъвена ватандиз хъфин кьетIна.

Ада вичин фикир са тешкилатдиз малумарайдалай кьулухъ 33 йисан яшда авай дагъустанви дишегьли (волонтер) куьмекдиз рекье туна. Арадал атанвай гьалар чирайдалай кьулухъ волонтерди полициядин къуллугъчидиз гьакъикъи гьаларикай ихтилатна. И делилдай кIватIнавай материал силис тухун патал ракъурдайвал я.

Шак физвайбур кьуна

Махачкъалада полициядин къуллугъ­чийри 44 йисан яшда авай чкадин агьали-дишегьли кьуна. Ахтармишайла, малум хьайивал, адав мефедрондин юкьван 48 доза, кIевиз таъсирдай затIар тир трамадол ва прегабалин (200 грамм кьван) гвай. Полициядин къуллугъчийри абур вахчуна.

Гуьгъуьнлай ахтармишунин серенжемар тухудайла, полицейскияр шак физвайдан кIвале къекъвена ва анай синтетикадин ва кIевиз таъсирдай дарманар квай блистерар (43 грамм) дуьздал акъат­на ва абур вахчуна. КIваляй жагъай­ за­тIар шак физвайдан рушанбур тирди малум хьана.

Тайинарнавайвал, полицейскийри вах­чур затIар гележегда маса хгун патал­ интернетдин куьмекдалди къачунвай. РФ-дин УПК-дин 91-статьядин бинедаллаз, шак фенвайбур кьунва. Тахсиркарвилерин лишанриз килигна, РФ-дин УК-дин 228-статьядин 2-паюнай (къанунсуздаказ наркотикар къачун, хуьн ва я масаниз тухун) уголовный дело къарагъарнава.

«Лезги газет»