Лезги вад шаирдин эсерар Россиядин халкьарин шииратдин антологияда гьатнава

Малум тирвал, июлдин 3-далай 6-далди Москвада пуд лагьай гъилера ктабрин фестиваль — “Яру майдан” кьиле фе­­­на. Ина Россиядин вири ре­гионрин чапханайри чпин лап хъсан ктабар къалурзавай ва абурукай кIелзавайбур хабардар ийизвай, презентацияр тухузвай. Яру майдандал гьакI музыкадин, шикилрин ва искусстводин маса хилериз талукь мярекатарни тешкилнавай.

Фестивалдин кьилин мярекатрикай сад  алай йисуз Москвадин сад авунвай гуманитарный издательствода (ОГИ) “Шиират” тIвар алаз акъат­навай Россиядин халкьарин шииратдин антологиядин презентация хьана. И зурба ктаб Россиядин Президент В.В.Путинан тапшуругъдалди акъуднавайди я. Ктабдиз сиф­те­ гафни гьада кхьенва. Ана ихьтин келимаяр ава: “Къенин юкъузни Россияда чпин дидед чIа­ла­рал кхьизвай бажарагълу ав­торар тIимил авач. Абурун ши­ир­рин цIарарин ван хьунухь, абуру инсанрин рикIериз рехъ жагъурун важиблу я. Зун агъан­­­ва хьи, Россиядин алай аямдин шаиррин чпин хайи  чIаларал (оригинал) текстери ва гьакIни урус чIалаз авунвай абурун таржумайри Россиядин хал­кьа­рин милли эдебиятар хуьник ва виликди тухуник чIехи пай кутада, абур кIелзавай­бурун гегьенш къатариз итижлу же­да”.

И зурба кIватIал “2016- 2017-йисарин муддатда Россия­дин халкьарин милли эдебиятриз куьмек гунин Программадик” (“Программа поддержки национальных литератур народов Российской Федерации на период 2016–2017 гг.”) кваз акъуднава.

Ктабдал 800 касди кIва­лахна, ана 57 халкьдикай тир 229 автордин чIалар гьатнава, абур 142 таржумачиди урус чIа­­­лаз элкъуьрнава. Антологиядин тираж 1500 экземпляр я, ана 568 чин ава.

Лезги шаиррикай антоло­гия­­да вад шаирдин — Ханбиче Хам­етовадин, Абдуселим Исмаилован, Арбен Къардашан, Фейзудин Нагъиеван ва Азиз Мир­зе­бегован — чIалар гьат­на­ва­.

Чи хайи шииратдин та­рихдиз талукь таржумагьалда­ “Шарвили” эпосдикай раханва, лезги эдебиятдин сифтегьан эсеррикай сад яз Кавказдин Алпандин шаир Давда­кьан “ЧIехишарвал Жа­ван­шир­ кьейи­ла­ авур­ шел”­ тирди­ ва Мехсетиханум Генжеви, Хакани Ширвани,Фелеки Ширвани, Низами Генжеви хьтин­ чIехи шаирарни­ кавказвияр,­ чка­дин халкьдин векилар тирди къалурнава. Юкьван асиррилай инихъ чи эдебиятдик пай кутур шаиррин тIварар  кьунва, Кьулан вацIун кьве­ па­тани­ ара­­­д­ал­ къвез­вай къе­нин­ аям­дин­ шииратдикай рахан­ва.

Яру майдандал хьайи мярекатни зурбадаказ кьиле фе­на. Аниз жуьреба-жуьре хал­кьарин шаирризни абурун чIа­лар урус чIалаз элкъуьрай урус шаирриз эвер ганвай. Да­гъустандай мярекатда халкьдин шаирар тир Арбен Къардашани Мегьамед Агьмедова иштиракна.

Межлис тIвар-ван авай ша­ир, А.И. Солженицынан премиядин лауреат, антологиядин редактор Максим Амелина ва машгьур критик, телевиденидай цIийи ктабризни эдебиятдиз талукь передачаяр тешкилзавай Николай Александрова кьиле тухвана.

Антологиядин презентацияда лезги халкьдин патай векилвал Дагъустандин халкьдин шаир, и ктабдин редсоветдин член Арбен Къардаша авуна. Ада лезги халкьдикайни чIала­кай суьгьбетна, чи халкь къадим Кавказдин Алпандин ирс­са­гьи­б тирди къейд­на, лезги ва урус чIа­ла­ралди вичин шиирар кIелна. Шаирдин рахунар гурлу капар ягъуналди кьабулна.

ОГИ-дихъ мукьвал тир йисара Россиядин халкьарин гьикаятдин, аялрин эдебиятдин ва тамашиятдин чIехи анто­ло­ги­ярни акъуддай фикирар ава.

Гьазурайди — М.Жалилов