Лезги сканворд

«ЛГ»-дин 8-нумрадиз акъатай cканворддин жавабар:

Дуьз цIарара: Селигъа. Савда. Цав. Тан. Тагъар.

Тик цIарара: Свас. Легъв. Гъара. Адават. Дерт. Бицил. Анар.