«Лезги газет» — руьгьдин нямет

Эхиримжи йисара яшайишдин шартIар дегиш хьуникди инсанрин хесетарни дегиш хьанва. Лезгийри лугьудайвал, рикIиз кIандайвал кIвач вегьез жезмач. Яргъа авай мукьва-кьилидал, яр-дустунал кьил чIугваз, са санаторийдиз фена, ял ягъиз нелай хьайитIани алакьзамач. Вири шейэр къвердавай багьа жезва, къачузвай мажибар базардин гьерекатриз килигайвал хкаж жезвач. Ихьтин шартIара инсанар гьар са шей жезмай кьван кьенятиз алахъзава.

Са вахтундани умуд атIана кIандач, гьихьтин четинвилер хьайитIани, Аллагьдин куьмекдалди абуруз дурум гузни жеда. Къуьнерал кьил алама, гъилер, кIвачер сагъ я. Къваларив вун кIандай, ваз гьуьрметзавай мукьва-кьилияр, дустар, хъсан инсанарни гумачиз туш. Руьгьдик шадвал кутадай крарни гьалтзава. Чи рикI алай кинофильмаяр, ктабар, газетар, журналарни амазма. Гьабурукай эвелни-эвел чи халкьдин руьгьдин умуми къул, республикадин де­режада акъатзавай, чи миллетдиз авай сад тир «Лезги газет». Адан еридикай рахайтIа, алай вахтунда гьар са кIелзавайдав къенин йикъан истемишунриз жаваб гузвай газет агакьзава. Газетдин коллективдикай гаф кудайтIа, хейлин йисара ана кIвалахна­вай, тежрибалу журналистрилай гъейри, редакциядиз чпихъ бажарагъ авай жегьиларни атанва. Газет мана-метлебдизни хъсан жезвайди чаз аквазва. Лагьана кIанда хьи, алай вахтунда газетрин редакцияр­ни бязи четинвилерал гьалтзава. Мисал яз, Россиядин почтади печатдин суьрсет чкайрал агакьарунин къиметар хкажуникди газетдин къиметни хкаж хьанва. И кар “Лезги газетдин” кьилин редактор Мегьамед­ Ибрагьимовани вичин макъалайрани, кIелзавай­бурухъ элкъвена авур рахунрани къейднава.

Гьуьрметлу кIелзавайди! И четин девирда чи багъри газет хуьн, адан журналистри бегьерлу­ви­лел­ди кIвалахун патал чавайни куьмек ийиз жеда. Сифтени-сифте “Лезги газет” подписка авуналди. Кьвед лагьайди, чна кхьена ракъурайтIа, — макъалай­ралди. Аквазва хьи, кIелзавайбуру ракъурзавай суал­риз жавабар жагъуриз гьикI алахъзаватIа редакция.

Кьисметди чи бязи ватанэгьлияр патарал акъуднава, амма абурун дибар, дувулар хайи чиле ама. Къенин юкъуз абуруз ватандихъ галаз алакъа хуьз «Лезги газетди» куьмекзава. И жигьетдай газетдихъ электронный жуьре ава, интернетда адан сайт кардик ква. Чеб яргъа аватIани, чи ватанэгьлийрал сайтдай чпин хайи ерийрикай хабарар агакьзава, таниш ксар аквадай, абурун крарикай, агалкьунрикай кIелдай мумкинвал жезва. Газетдиз вичин сайт фадлай авайтIани, адаз артух фикир гузвачир. Эхиримжи вахтунда и месэла редакция патал эвелимжибурун арада авайди кьатIунун четин кар туш. Эгер жувакай рахайтIа, заз «Лезги газет» лап багьа я, адал гьа тIвар алайвиляй, ам зи дидед чIалал акъатзавайвиляй. ЧIални чаз Аллагьди ганвай верцIи няметрикай сад я. “Лезги газет” зун аял чIавалай чи кIвализ къвезвай ва атунал вил алай багьа мугьман хьанва. И газетди зи сифте макъалайриз, яратмишунриз чка гана ва къени гузва. Заз ана зегьмет чIугвазвай, лезги эдебият патал кIвалахзавай гзаф журналистар хванахваяр хьанва, заз абур жуван багърияр хьиз кIан я. Ана еке мажибар авачтIани, чпиз масанра кIвалахдай мумкинвилер аватIани, еке къазанжийрихъ калтуг ­тавуна, абуру хайи чIалаз, лезги эдебиятдиз къуллугъзава.

Дустар кIеве гьатайла чир жеда лугьуда. Ша, чна чи газетдиз жуван патай вафалувал къалурин. Эвела гьар сада жува кхьин, ахпа мукьва-кьилияр, танишарни желб ийин ва и кар авун патал таблигъат тухун.

Зун винидихъ гьар са шей багьа хьуникай, кьенят авуникай раханай. Са мисал гъин. Чи сагъламвилиз зиян хкатзавай пIапIрусрин вацра са шумуд кьвати кьенят авуртIа, газет кхьидай пул регьятдиз арадал къведа. А зегьримар стIун чIугун тавуртIа, маса дердиярни ийиз жеда. Лап четин вахтарани, гьатта недай суьрсетни кьенятна, газет кхьейбур хьайиди ва къенин юкъузни авайди заз малум я. Сагърай абур! Умудзава, абурун кьадар генани артух жеда. Им чи садвал къалурзавай, чи миллетдин кьил вине ийизвай са агалкьун я.  Играми стхаяр, вахар! Ша, чун гьар сад ватанперес жен, 2018-йис патал чи хайи чIалал акъатзавай газет кхьин!

Сейфудин Шагьпазов, шаир