Къвердавай гзаф

2023-йисуз Дагъустан Респуб­ликади банкарай 144 миллиард манатдин кредитар къачуна. Им 2022-йисуз къачурдалай 1,6 сеферда артух кьадар я, хабар гузва Россиядин Банкунин Дагъус­танда авай Отделенидин — Милли Банкунин пресс-къуллугъди. Агьалийри гзаф къачунвайбурук гьам муьш­теривилин (яни и ва я маса шей маса къачуз) гьамни ипотека патал гузвай кредитар ква.

ИкI, алатай йисуз дагъустанвийри 987,4 миллиард манатдин кьадарда аваз (2022-йисан кьадардилай 1,6 сеферда гзаф) муьштеривилин кре­дитар къачунва. Яшайишдин кIва­лер маса къачун патал банкари ганвай пулунин кьадар, идалай вилик йисан делилрив гекъигайла, 1,7 сеферда гзаф хьанва ва 45,8 миллиард манат тешкилзава. Пеше­карри гьи­сабзавайвал, и кардин себеб ам я хьи, республикадин агьалияр базардин ставка  ва кьезилвилер авай госпрограммайрай сифтегьан взносдин кьадар хкаж жедалди кредитар къачуз  алахъзавай. 1-январдилай адан кьадар кредитдин кьадардин 30 процентдилай тIи­мил тушиз тайинарнава.

Банкарин муьштерийрин желб­навай такьатрин кьадар, 2024-йисан 1-январдин делилралди, тахминан 180 миллиард манатдиз ба­рабар тир, са йисан вахтунда абур 18,5 процентдин гзаф хьана­. Банкари желбзавай пуларин чешмеяр, виликдай хьиз, инсанри кIватI­навай пулар яз ама — абуру санлай къачур кьадардин тахминан 75 процент тешкилзава. 1-январдин де­лилралди, Дагъус­тандин агьалийри банкарин счет­ра кIватIнавай пуларин кьадар  134 миллиард манатдиз барабар­ я (шазандалай 21 процентдин гзаф).

«Лезги газет»