«Куьредин ярар»

Фестиваль

Дагъустандин культурадин ва хайи чIаларин йикъан сергьятра аваз СтIал Сулейманан райондин Кьасумхуьруьн И.Тагьирован тIварунихъ галай культурадин кIвалин вилик квай майдандал милли культурадин фестиваль кьиле тухвана. Идакай чаз райадминистрациядин пресс-къуллугъди хабар гана.

Фестиваль СтIал Сулейманан райондин кьил Саид Темирханова ачухна. Чи халкьдин ацукьун-къарагъун, руьгьдин ивирар ва адетарни тарих къалурунал, милли адетар ва хайи чIал хуьнал гьалтайла, фестивалдин важиблувилел фикир желб авунихъ галаз сад хьиз, ада ам тешкилуник ­райондин культурадин отделди ва яратмишунардай коллективри кутунвай пай къейдна, и карда куьмекар ­гунай Дагъустандин культурадин министерстводин векилриз сагърай лагьана.

— Гьуьрметлу дустар, райондин агьалияр, суварик иштиракзавай мугьманар  ва иштиракчияр!

Дагъустандин культурадин ва чIа­ларин югъ къейд авунин сергьятра аваз чна республикадин милли культурадин «Куьредин ярар» фестиваль кьиле тухузва. И йикъан важиблувал зурбади я. Ада чи хиве хайи чIалар хуьнин ва вилик тухунин, халкьарин милли адетар, кьетIен культура хуьнин ва машгьурунин месэлаяр ва буржияр авайди рикIел хкизва.

Чи районда хайи чIал, кьетIен культура ва адетар хуьниз чIехи фикир гузва. И кардай за райондин культурадин­ отделдиз, образованидин управлени­диз, муаллимриз, культурадин хилен­ идарайрин къуллугъчийриз, массовый информациядин такьатрин ва яратмишунардай интеллигенциядин ве­кил­риз, чи милли культура ва хайи чIал, образование вилик тухунин вири проектар кьилиз акъудиз куьмекар гузвай меценатриз сагърай лугьузва. Ихьтин мярекатри неинки чи чIал ва культура хуьниз, гьакIни культурадинни тарихдин ирс девлетлу ийиз, Дагъустандин халкьарин ва районрин арада дуствилин алакъаяр мягькемаруниз куьмекда.

Мярекатда активнидаказ иштиракунай за къунши районрай тир мугьманриз ва кIвалахдин рекьяй юлдашриз сагърай лугьузва.

Виридаз лишанлу югъ мубаракрай. Къуй дуьнья ислягь, виридахъ чандин мягькем сагъвал, яратмишунрин рекье агалкьунар хьурай ва, гьелбетда, фестивалдикайни виридаз менфят ва хъсан нетижа хкатрай, — алхишна райондин кьили.

Шад мярекат СтIал Сулейманан, Агъул, Ахцегь, Докъузпара, Дербент, Кьу­­рагь, Мегьарамдхуьруьн ва Хив районрин  яратмишунрин ва фольклор­дин коллективри тамамарзавай халкьдин ва хордин манийралди, кьуьлералди, шии­ратдин нумрайралди, Россия­дин халкьарин адетрин культурадин райондин центрадин артистрин, алава образовани­дин хилен идарайрин аялрин, театр­дин гъвечIи сегьнейралди девлетлуди тир.

Фестивалдин сергьятра аваз И.Та­гьирован тIварунихъ галай культурадин кIвалин фойеда выставкаярни тешкилнавай. Адан патарив гвай майдан райондин культурадин кIвалери лезги гамар, вилик заманада кIвале ишлемишай къаб-къажах эцигна туькIуьрнавай  экспозицийри, милли хуьрекарни ши­рин­­лу­хар алай суфрайри, алава обра­зо­ва­нидин хилен идарайрин аялри ара­дал­ гъанвай декоративно-прик­лад­­­­ной искусстводин чешнейри мадни гуьрче­гарнавай. ХъенчIин къапарин выс­тав­ка­да Набиюлагь Керимханова­ абур гьазурунин къайдайриз талукь мастер-класс къалурна.

Регина Семедова