«Къугъвазва гарал къизилдин пешер…»

Цуькверин кIунчI

За кхьизва, цIарар, ргаз, къверивал,

Ял акъадриз тадай цIарар къайгъудар.

Гатфарихъди тIурар ахъа жеривал,

Хквезва зун няниз кIвализ, ругудаз.

 

КIвалахдал мад кьенва са югъ сефил зи,

Жуван кьилдин тIалаб тежез мурадар.

Ви вилерай аквазва заз майил ви,

Палту вугуз кIанз зав хъфир арада.

 

Раханай чун кIунчIуникай цуькверин,

Гила рахун — марваррикай къекъифай.

Чуьнуьх ийиз ава чун цIай гьиссерин,

Сифте гъилер тушир вири рикIивай.

 

Бахтуникай

Бахтуникай вуч фикирдалла зун?

Жери затI яни, я туштIа — тежер?

Ингье аквазва хумулдай зулун

Заз хъипи хьана кIвахьзавай пешер.

 

Къугъвазва гарал къизилдин пешер,

Къвез аватзава кIвачерив гагь-гагь.

Авайди ятIа бахтунихъ эгер

Вичин тIвар, ам Ви тIвар я, эй Аллагь.

 

Кфет

Заз кIан хьанайтIа шаир жез яраб?

Амма жагъана заз мурад жуван:

Садра пакаман куькIвейла ярар,

Зи руьгьдал цIийиз ахкьалт хьанай чан.

 

Шиирра ахьтин ава хьи са затI,

Вич кIелиз жери цIарарин юкьвай.

Тарсунай вуна къачурди хьиз вад,

Кфет гуда ваз илгьамди ацIай.

 

Фал вегьин

Фал вегьиникай кхьин туш заз хас,

За гьиссзава, зун фикириз ава.

Кьисметди гьихьтин гъал гайитIа заз,

Гьахьтин яр жуваз туькIуьриз ава.

 

Кватай чкадал ярдикай гаф-чIал,

Чи кьадар-кьисмет язватIани дар,

Зун диде хьунин керчек я хиял,

Адалай хъсан авай туш кьадар.

 

Феникс къуш

Вун кIанз, за вун инкарзавач,

Ви кьисметда зун я чарад.

Тавакулдин за карзава,

Къугъвазва вав, умуд — хура.

 

ВучайтIани, гьа икI я кар,

Вакай катиз авазва зун.

Жедач завай вун гьич инкар,

Гьа икI давам жезва къугъун.

 

Квелди куьтягь хьуй чи дердер?­­­

Муьгьуьббат квел жеда акьалтI?

Феникс къуш хьиз, члафвилер

Жеда садра кIвачел ахкьалт.

 

Басняда хьиз

Сад хьтинбур туштIани чун, мажбур жез,

За жавабар гузва — гьиссер вине я.

КичIезва заз муьгьуьббатда алцур жез,

Жува алцур ийиз мадни кичIе я.

 

Кутугайвал чи мурадрин шадвилив,

Чи ашкъидин дастандихъни гъил галаз,

Са гаф гунуг тIимил я чи садвиле,

Гимидал вил жервал, жен чун вил алаз.

 

Басняда хьиз, са нетижа хкудиз,

“Насигьат” гаф, умуд хьиз, я чими заз.

Чун гъалатIрин аватнавач къубудиз,

АквазватIа гьуьлуьн яргъай гими чаз.

Альфия-Хавсат Мирземетова, Махачкъала шегьер

Урус чIалай. Таржумаяр — А.Къардашан