Куь ихтиярар

Яшайишдин икьрар

РД-дин зегьметдин ва яшайишдин­ рекьяй вилик финин министерстводи­ хабар­ гузвайвал, яшайишдин икьрар ку­тIу­ну­нихъ галаз алакъалу яз 2024-йисуз ихьтин дегишвилер жезва:

 яшайишдин икьрардин арза Гос­къуллугърин порталдин куьмекдалди ­онлайн къайдада вугуз жеда;

 яшайишдин рекьяй хуьзвай органри чIехи пай делилар талукь тир идарайрай чпи къачуда;

 яшайишдин икьрар кутIундайла, прописка авунвай вири багърийрин санал ваъ, анжах хизанда авайбурун къазанжияр фикирда кьада.

Лицевой счет ­ахъаюн

Алай вахтунда Дагъустандин кар­чийри­ государстводин къуллугърин (гос­услуги) центрайра са жерге куьмекар, кьезилвилер къачузва. Кьилди къачуртIа, аник го­сударстводин, гьакIни банкунин тахминан 200 кьван бизнес-къуллугъар акатзава.

Лицевой счет банкунин делилрин базада арадал гъанвай идарадин ва я тешкилатдин хсуси аккаунт хьиз я. Ихьтин ­лицевой счет пул хуьнин, мажибар гунин ва кредит къачунин карда ишлемишиз жезва.

Хсуси карчийривай ва тешкилатривай «Зи Документар» (МФЦ) идарадиз фена, банкарин къуллугъар (услуги) къачуз жеда­.

РД-дин кьилин МФЦ-дин идаради хабар гузвайвал, карчивал арадал гъун па­тал и центрайра къенин юкъуз вири­ крар-камар кьилиз акъуддай мумкинвал ава: хсуси карчивал (ИП) регистрация авун, счет ахъаюн, государстводин патай жуьреба-жуьре куьмекар къачун патал документар вугун.

Аялрин бахчада ­нубатда акъвазун

КIвалин патав гвай аялрин бахча хкя­гъуналди, «Зи Документар» (МФЦ) центрадин куьмекдалди ана аял тайинарун патал нубатда акъваздай мумкинвал ава.

И кар кьилиз акъудун патал, МФЦ-диз фена, арза вугун ва ихьтин документар къалурун герек жеда:

 диде-бубадикай садан паспорт;

 аял хайивилин гьакъиндай шагьадатнама;

 эгер хизан кьезилвилер талукьбурун жергедик акатзаватIа, гьа кар тес­тикьарзавай документ.

Мадни са кар рикIелай алуд тавунин патахъай тагькимарзава: эгер диде-бубадихъ яшамиш жезвай чкада прописка авачтIа, и дуьшуьшда яшамиш жезвай чкадин гьа­къин­дай справка къалурун чарасуз я.

«Лезги газет»