Конституциядин къаюмвилик

Алай йисан 12-декабрдиз Россиядин Федерациядин халкьари уьлкведин Консти­туциядин (дибдин закондин) 30 йис тамам хьун къейдна. Вири регионра и ва­къи­­адиз талукь шад мярекатар кьиле фена.

Дагъустандани Конституциядин юбилейдиз талукь яз жуьреба-жуьре мярекатар­ тешкилна. Кьилинди тарихдин «Урусат – зи тарих» паркуна кьиле фена. Ана иштиракай­ РД-дин Халкьдин Собранидин, Гьукуматдин органрин, сиясатдин, диндин векилри­ Дагъларин уьлкведин халкьари Конститу­циядин къаюмвилик кваз уьлкведин вири­ халкьарихъ галаз дуствилин, амадагвилин алакъа­яр аваз, экуь гележегдихъ камар къа­чузвайдакай лагьана.

РД-дин Кьил Сергей Меликова вичин ­тебрикда къейднавайвал, региондин хуьруьн майишат, промышленность, туризмдин, къул­лугърин хилер вилик физва. Шегьерра, районра образованидин, медицинадин, промышленностдин идараяр, карханаяр эцигзава, куьчеяр, рекьер туькIуьрзава, хуьрер, шегьерар аваданламишзава, агьалияр кIвалахдалди таъминарзава.

Къанни цIуд йис я Россиядин Федерациядин Конституцияди государстводиз, гьукумдин вири къурулушриз, уьлкведа яшамиш жезвай халкьариз, миллетриз къуллугъиз. Кьилин законда лагьанвайвал, Россиядин Федерация социальный, демократвилин государство я. Адан сиясат инсандиз уьмуьрдин лайихлу ва азаддаказ вилик финин шартIар яратмишунихъ элкъуьрнава. Государстводин властдин ва идара ийидай вири дережайрин органрин кIвалахдин лап важиблу терефар зегьмет ва инсанрин сагъламвал хуьнихъ, чIугур зегьметдай вахт-вахтунда гьакъи гунихъ, хизандиз, дидейриз, аялриз, набутриз ва яшлубуруз куьмек гунихъ галаз алакъалу я.

Къуй чи халкьариз ислягьвилин гьалара зегьмет чIугвадай, виликди фидай мумкинвал, вири агьалийрин яшайишдин шартIар къвердавай хъсан хьурай!

Абад  Азадов