Хайи чIалал кьарубур

2-ноябрдиз мергьяматлувилин «ЛЕКИ» фондуни Мегьарамдхуьре Кьиблепатан Да­гъустандин мектебра кIел­за­вай ва лезги чIалал шиирар кхьизвай аялрин арада махсус конкурс кьиле тухвана. Асул гьисабдай ана 6-7-класс­ра кIелзавайбуру иштиракна.

Мярекатдин кьилин макь­сад­рикай сад хайи чIал хуьн ва вилик тухун, аялрин арадай дидед чIалал шиирар кхьидай, абур фасагьатдиз кIелдай алакьунар авайбур винел акъудун тир.

Конкурсдин гьуьрметлу мугь­манрин ара­да Лезги писателрин Союздин председатель, гьикаятчи Сардар Абил, МФТИ-дин муаллим, алим Азим Нуьгьов, «ЛЕКИ» фондунин векил Руслан Мегьтиханов, «Дагъус­тан» РГВК-да лезги чIалал эфирдиз акъатзавай передачаяр кьиле тухузвай жегьил шаир­ Владик Батманов, тарихчи Герман Ма­медяров ва масабур авай.

Конкурсдин нетижаяр кьадайла, жюриди гъалибчияр яз пуд кас хкяна: 1-чка – СтIал Сулейманан райондин Курхуьруьн­ мектебдин 6-классдин ученица Анжела Рустамова (пулдин пишкеш – 20 агъзур манат); 2-чка – Мегьарамдхуьруьн райондин Филерин хуьруьн мектебдин 6-классдин ученик Ибрагьим Улубегов (пулдин пишкеш – 15 агъзур манат); 3-чка — СтIал Сулейманан райондин Курхуьруьн мектебдин 6-класс­дин ученица Гуьлмира Мели­кова (пулдин пишкеш – 10 агъ­зур манат).

Идалайни гъейри, хъсан ши­ирар кхьей ва кIе­­лай мад 21 аялдиз 1 агъзур манатдин кьадарда аваз пулдин пишкешар гана.

«ЛЕКИ» фондунин векилди  конкурс тешкилуник чIехи пай кутур, ­вичин бине Ахцегь райондай тир меценат Нариман Гъаза­лиеваз ва и карда куьмекар гайи вири юлдашриз сагърай лагьана.

Агьмед Магьмудов