Хабарар. Куьрелди

Гьазурвилер аквазва

Дагъустандин аграрияр 2024-2025-йисарин хъуь­тIуьн муддат патал гьайванриз ем гьазурунин серенжемрив эгечIнава. Алай вахтунда адан кьадар саки 110 агъзур тонндив агакьнава. Идакай РД-дин хуьруьн майишатдин ва недай суьрсетдин министерстводин телеграм-каналди хабар гузва.

Чешмеди къейдзавайвал, виридалайни гзаф ала­­фар­ Хасавюрт ва Бабаюрт районра кIватIнава. ИкI, Хасавюрт районда и рекъем 45 агъзур тонндин­ кьадарди­лай виниз акъатнава. Бабаюрт районда­ ла­гьайтIа, кIватI­­­навай алафрин кьадар 35 агъзур тонндиз барабар я.

Хабар гузвайвал, санлай къачурла, Дагъустанда алай йисуз 1,5 миллион тонндилай тIимил тушиз векъи алафар, сенаж, силос ва самар гьазурун пландик кутунва.

Телеграм-каналди гъизвай делилралди, винидихъ вичикай ихтилат физвай серенжемрал 65 комбайн, саки 600 косилка, векьер кIватIдай 700-далай виниз  прессар желбнава.

ГьакIни къейдзавайвал, гатфариз къвайи марфар себеб яз, алай йисуз векьер хъсандиз экъечIнава. И делилди гьазурзавай емдин кьадарар екебур жедайдак умуд кутадай мумкинвал гузва.

Мукъаят хьухь!

ДакIарар ачух утагъра аялар гуьзчивиликай хкудмир! Гьаваяр чими хьуникди кIвале шагьвар къекъуьриз­ кIан хьуни са легьзеда кIвализ бедбахтвал гъун мумкин я, тагькимарзава РД-дин здравоохраненидин министерстводин телеграм-каналда чапнавай малуматда.

ИкI, чешмеди агьалийрин фикир чпел амал авун патал чарасуз герек тир са шумуд серенжемдал желбзава:

 дакIарар ачух утагъра аялар чпел гуьзчивал алачиз тамир;

 дакIаррин ачухдай хилерал махсус тадаракар (фиксаторар) эциг, аялдивай дакIар са шумуд сантиметрдилай гзаф ачухиз тежедайвал;

 мебель дакIарривай са кьадар къакъуда, абурукай менфят къачуналди, аялар дакIардин къенепатай кьул тунвай чкадал (подоконник) акьах тийидайвал;

 дакIардин тайин тир хуьдай тадаракар галачиз­, ве­тIерикай хуьдай сеткаяр ишлемишмир. Жезмай кьван да­кIар­рин вини кьилер ахъая, кIаник квай хилер — ваъ;

 дакIарра махсус ракьар (решеткаяр) тур;

 дакIарриз мукьва хьун хаталу кар тирдакай, ве­тIерикай хуьдай сеткаяр мягькем затIар туширдакай ва да­кIардин къенепатай кьул тунвай чка къугъунардай чка туширдакай аялриз ихтилат я.

Махачкъаладай — аэропортуниз

Махачкъаладай чкадин аэропортуниз маршрут кардик ква. Идакай Дагъустандин транспортдинни ре­кьерин майишатдин минис­терстводин телеграм-каналди хабар гузва.

Къейдзавайвал, ам лап вини дережадин къулайвилералдини хатасузвилелди таъминарнава. Автобусдин ракIарик, набут инсанрин игьтияжар фикирда кьуна, абур хкаж жедай махсус тадаракни кутунва. Са улакьда 22 кас гьакьзава.

РикIел хкин, виликдай чна кхьейвал, Махачкъаладай аэропортуниз физвай автобусар акъвазардай чка Имам Шамилан тIварцIихъ галай проспектдин 78-нумрадин дараматдин вилик, “Этажи” тIвар алай алишверишдин центрадин къаншарда ава.

Автобусдин гьерекатдин маршрут ихьтинди я: Кас­пийскдин цIийи рекьяй — аэропортунал кьван, арада акъвазардай чкаяр авачиз. Экуьнин сятдин 6-далай нянин сятдин 9-дал кьван (21:00) гьар 30 декьикьадилай автобусар рекьиз экъечIзава. Са кас тухунин къимет 100 манат я.

Умуд кутунва

Дагъустандин аграрийри 2024-йисуз саки 15 агъзур тонндив агакьна пIинияр кIватI хъувун фикирда кьунва. Идакай, РД-дин хуьруьн майишатдин ва недай суьрсетдин министерстводал асаслу яз, «Дагъус­тан» РИА-ди хабар гузва.

Идаради къейдзавайвал, и емишрин фад арадал къведай сортар кIватI хъувунив алай вахтунда са шумуд районда эгечIнава.

Хабар гузвайвал, республикада пIинидин багълар 1 агъзур гектардилай виниз майданда экIя хьанва.

Гьазурайди — Муса  Агьмедов