Гьуьрметриз – гьуьрмет!..

Сагърай лугьузва

Играми лезги жемятар – газет кIелза­вай­бур! ЦIинин йис зун паталди кьетIендаказ атана. Сад лагьайди, зи 80 йис тамам хьанва. Идакай 65 йис (1958-йисалай инихъ) «Лезги газетдихъ» галаз алакъалу яз фена. Сифтедай хуьруьн мухбир, ахпа газетдин кьилин къуллугъчийрикай сад яз. Газетди зун зи халкьдиз ва багъри Ватандиз мадни мукьва авуна, зи яратмишунрин майданар гегьеншарна, жуьреба-жуьрвал артухарна. И карди гьахьтин гьуьрметарни гъана.

Юбилейдихъ галаз алакъалу яз Да­гъус­тандин ктабрин чапханади зи хкягъай­ эсеррикай (поэмайрикайни шииррикай) иба­рат чIехи ктаб кIелдайбурув агакьарна.

Республикадин милли библиотекади зи яратмишунриз талукь чIехи выставка гьазурна, кIелдайбуруз, ктабрал рикI алайбуруз­ машгьурна. Ана саки вишев агакьна ктабар ва документар авай.

Ахцегь районда кардик квай, культурадин хилен зурба къагьриман Жамал Азизович Ше­фиева арадал гъайи милли искусстводин музейдин коллективди зи яратмишунрин ва уьмуьрдин рекьериз бахшнавай документрал бинелу кинолентиниз тамашунар тешкилна.

Докъузпара райондин администрациядин кьил М.Шамилова вичин ва хайи райондин агьалийрин патай рикIин чими келимайралди заз юбилей мубаракна.

Тебрикар зав газетрани журналра чап авур макъалайралдини, кхьей чараралди­ни, авур зенгералдини гзаф пипIерай гзаф ксарилай (дережайрилай аслу тушир) агакь­на. Ихьтин агъмишунри, гьелбетда, зи руьгьдиз цIийи къуватар тагана туш.

Кьвед лагьай кьетIенвал ва шадвал заз, зи халкьдин патай гьахьтин гьуьрметун яз, милли игитвилин эпос «Шарвилидин» премия гунихъ галаз алакъалу я.

«Шарвили» эпос, адан мана-метлеб, ху­дожественный кьетIенвилер, къадимлувал ва гереквал газет кIелзавайбурув агакьару­нин кар за адан сифте паяр шаирар тир З.Риз­вановани Б.Салимова кIватI хъувур газетдин чинрал гъиз эгечIай йикъарилай (1989-йис, а чIавуз «Коммунист» газет) гъиле кьунвай.

«Шарвили» сувар арадал гъунин важиб­лувал раиж авунин, эпосдин фикирар чи халкьдин къанажагъдив агакьарунин месэлайриз талукь яз чи чIехи алимри, политологри, сиясатдинни жемиятдин векилри, яратмишзавай ксари кхьиз хьайи вири материалар,  литературадин отделдин редактор яз, зи гъилелай фена. Хейлинбур урус чIалай лезги чIалаз элкъуьрна, чапна.

За жуван веревирдерни, къейдерни­ тIи­­мил­­­ кхьенач. Нетижада «Шарвилидин­ экуь руьгь» тIвар алай, илимдинни ахтарми­­шунрин­ дережа авай ктаб (10 п.л.) арадал атана. Ам жуван харжийрихъ «Мавел» чапханада акъуд­на (2020-йис), жуван патай чи мектебриз­ни­ библиотекайриз ракъурна, халкь­диз пайна­. Лезгияр асирра игитвилин руьгь хвейи ва гилани, инлай кьулухъни хуьдай халкь тирди­ раижнава­ а ктабда. Зи кьатIунрай, ахьтин кта­бар чи гьар са хизандиз герек я. Кхьинни хъийида чи несилри!..

Гьа ихьтин себебар авайвиляй за жув руьгьламишай вирибуруз, «Шарвили» суварал чан гъайи ва адан кьилин тамада яз инлай кьулухъни амукьдай хва Имам Музамидинович Яралиеваз, «Умуд» фондунин сагьибриз сагърай лугьузва.

Сагърай зи Лезги халкь! Зи Игит халкь! Игитвилин ирс эбеди я!

Квез гьуьрметзавай,

гилани жергеда амай Мерд Али Жалилов,

РФ-дин писа­телрин ва журналистрин союзрин член,

РФ-дин ва РД-дин культурадин лайихлу ра­бот­ник,

Гь.Гьажибегован, М.Гьажиеван тIва­ра­рихъ галай,

республикадин журналист­рин «Къизилдин къелем (перо)»

ва «Къизилдин лекь» премийрин,

гзаф маса шабагьрин сагьиб.

Гила абурал «Шарвили» эпосдин суварин премияни алава хьанва!