Гуьгьуьлар шадарна

Са тIимил йикъар идалай вилик Махачкъалада республикадин бедендин мумкинвилер сер­­гьят­ламишнавай аялар ва жа­ванар патал реабилитационный центрада шегьердин адми­нистрациядин спортдин, ту­ри­зм­­дин ва жегьилрин крарин ре­кьяй­ Комитетдин, шегьердин же­­гьил­рин центрадин, спортшколайрин, яратмишунрин “Кре­атив” дестедин ва мергьяматлувилин “Озарение” фондунин векилрин  иштираквал аваз мах­сус серенжем кьиле тухва­на­.­

Центрада чирвилер къачузвай ва сагъламвал мягькемарзавай аялриз мугьманри дерин ва гегьенш чирвилер къачудай ктабар, жуьреба-жуьре къугъвадай шейэр, физический ва психический рекьерай методикадин пособияр, спортдин тадаракар, ширинлухар гъана. Идалайни гъейри, аниматорри аялар патал эстафетайрикайни кьуьлерикай ибарат тир  мярекат тешкилна. Ана рушаризни гадайриз Россиядин мультфильмайрай персонажрихъ галаз къугъвадай мумкинвал хьана.

Винидихъ тIвар кьунвай идарадин директор Татьяна Березкинади и серенжемдин иштиракчийриз аялрин гуьгьуьлар шадарунай, абуруз дикъет гунай чухсагъул малумарна.

— Куьн атунал гадаярни рушар лап шад я. Им тажуб жедай­ кар туш,  абурун диде-бубайри лугьуз­вайвал, аялриз кIанза­вай­ди пишкешар ваъ, абур патал кьилинди инсанвилин адетдин алагъ-салагъ хьун я, — лагьана ада.

Махачкъаладин администрациядин спортдин, туризмдин ва жегьилрин крарин рекьяй комитетдин председатель Марат Ибрагьимова ихьтин серенжемар инлай кьулухъни тухудайдахъ инанмишарна.

— Гележегда меркездин жегьилриз центрада чирвилер къачузвай ва сагъламвал мягькемарзавай аялрихъ галаз мадни гуьруьшар тешкилдай ва абурун уьмуьр шадди ийидай ниятар ава, — алава хъувуна ада.

Алава къейд. Республикадин бедендин мумкинвилер сергьятламишнавай аялар ва жаванар патал реабилитационный центрада гьар йисуз 2 агъзурдалай виниз аялри пешекарвилин куьмек къачузва. Абурун са пай центральный нервный системадин азарар авайбур я. Иниз Дагъустандин вири шегьеррайни районрай тир аялар къвезва. Аялдиз 15-21 йикъан вахтунда (лазимвал авай вахтара гьар 3 ва 6 вацралай сагъламардай курс тикрарзава) сагъламвал мягькемардай мумкинвал ава. Центрада аялар ва абурухъ гелкъвезвай ксар патални къулай вири шартIар тешкилнава. Абуруз государстводи йикъа 4 сеферда пулсуздаказ тIуьн гузва.

Лезги Газет