“Гъетре зун чIугвазва вичел…”

И ибара кIелайвалди, рикIел Да­гъустандин халкьдин шаир Расул Гьамзатован “Кьакьан гъетер” шиир къвезва. Кьве шаирди гьа сад хьтин яржарихъ, аршарихъ ялун,  зи фикирдалди, пис кIвалах туш.

Урусатдин чIехи классик М.Лермонтовни гъетерал ашукьди тир. “Гъетрехъ галаз гъед рахазвайди” гьада сифте кьа­тIайди хьиз я заз…

Наби Исаев гилан аямдин аварви шаир я, вични Буйнакск шегьерда яшамиш жезва. “Лезги газетдиз” ам  мукьва авурди гьа шегьерда аял чIавалай яшамиш жезвай чи лезги руш-шаир Зуьгьре Акимова я. Абуру санал офицеррин клубда зегьмет чIугвазва. Буйнакск­дин писателрин тешкилатдин кIвалахни гуьнгуьна твазва, сада-са­даз куьмекар гузва. Халкьарин Садвилин суварин вилик абур чаз мугьманвиле атанвай.

Набиди ДГУ-дин филфак акьалтIарна, са хейлин йисара вичин хайиди тир ЦIунти райондин Кидеро, Генух, маса хуьрера му­аллимвиле кIвалахна. Шаирдин цIудалай виниз ктабар чапдай акъатнава. Ам РФ-дин писателрин Союздин член, А.С. Пуш­­кинан къизилдин медалдин сагьиб я.

И йикъара шаирдин 70 йисан юбилей вичин хайи районда шад гьалара къейдна. И кар чнани адаз тебрикзава.

Муьжуьдар

Йиф. Къула зи явашдиз секин жезва цIай,

Зи шадвални пашманвал ийизвайди пай.

Цавун тагъда и чIавуз хъиткьин­ жезва гъед,

Лугьузвай хьиз, кьисметди саднава чун кьвед.

Къул туьхвенва. Гъетре зун чIугвазва вичел,

— Вун ксумир, эй шаир, ксайтIани эл.

Чидач, гьикьван чIавалди куда адан экв.

Кьисметдин гъед, вуна кьван давамра зи рехъ.

* * *

Низ герек я кас галачир рехъ ялгъуз.

Пар алачиз, къуьнер жезва зи агъуз.

Дустар гьинва, жузадайвал завай гьал,

Куьн галачиз, залан жезва гена тIал.

Амма ви рехъ атIуз жезвач заз четин.

Варцаралди текдиз финни я мумкин.

Чида, вуна хуьзвайди зун вилив, руш.

Четин женни, мегер къвез ви кьилив, руш.

* * *

Пагь, лагьай кьван вуч я хъсан манияр.

Кьуьлер вуч я, элкъведай хьиз къарнияр!..

Ийизвайбур тIимил тушир пехилвал, —

Сегьнедилай къалурзавай жегьилвал.

Зун лагьайтIа, пехил тушир жизвини.

Я жезвачир къапуяр заз кIевини.

Вири эвез ийизвай заз ви чини,

Ухшар авай гьуьлуь чуьхвай ракъиниз.

* * *

Гьахъ чилерал сад я, дегиш тежедай.

ЦIа кун тийир, вацIа батмиш тежедай.

Тухуда ам анжах жанлу рикIе­ри,­

МуьтIуьгъ тежер тIурфанризни мекьериз.

Таб гъуьлягъ я, аруш жедай кIвачера,

ТахьайтIани вичиз садни эверай.

Амма чида: куьруь я кам тапунин.

Батмишда ам са жизвиди гьахъунин.

* * *

ГьалтначиртIа нагагь вун зал гатуз а,

Маса жуьре рекьер жедай атIуз за.

— Ви тарифна акур кьадар инсанри,

Гъвелни, белки, квачир жеди нукьсанрин.

Сагърай, кьисмет, тавурди зун ягъалмиш.

Маяк хьиз я, экв гуз жезвай яшамиш.

Вири гарар, цифер, къаяр ви нурди

Алудзава, ягъайди хьиз гапурдив.

* * *

Са рекьени садрани зун хьанач тек.

Поэзия хьана даим рикIин экв.

Акъудна зун Кефердин терс къаярай,

Хвена, марф гъиз, къара-къумлух цIаяра…

Агудзавач гила сефил кьуьзуьвал,

Секинвилиз гузвач ада разивал.

Варз хьиз я зи кьилел яргъи йифера.

Ракъини хьиз, акъудзава циферай.

* * *

“Хъфимир куьн!” гьарайна за дустариз.

Ябни тагуз, хъфиз хьана яргъариз.

Гила гьикьван тIимил хьанва дустар зи.

КIарар хана, тухвай хьиз я чапар зи.

Физва уьмуьр. Йисарин цIиргъ алатиз,

ТIимил жезва гъетер, са-сад аватиз.

Зун гьарайиз ава абуруз: “Хъфимир!”

Ябни гузвач…  Де гила рикI ифимир…

Таржумаяр —
Мерд Алидин.

Наби Исаев