Гьажи Гашарован 80 йис Шад гьалара къейдна

 

И мукьвара Ахцегьа, райондин библиотекадин залда, ДГУ-дин бажарагълу муаллим, алим, профессор Гьажи Гьуьсейнович Гашарован 80 йисан юбилей шад гьалара къейдна. Мярекат, алимдин уьмуьрдинни яратмишунин рекьикай куьруь гаф рахуналди, райондин культурадин управленидин начальник Ханум Фетуллаевади ачухна ва библиотекадин заведующий, РД-дин культурадин лайихлу работник Гуьлжагьан Гъаниевади давамарна.

Мярекатда Ахцегь райондин кьилин заместитель Алмас Шуаева, зегьметдин ветеран, журналист Нариман Гьажиева, РД-дин культурадин лайихлу работникар тир шаир Абдулрашид Рашидова, артист Гьемдуллагь Бабаева, райондин культурадин хилен къуллугъчийри, юбилярдин мукьва-кьилийрини ученикри ва чIехи классра кIелзавай аялри иштиракна.
Докладчикар тир Н.А.Гьажиевани Д.Ш. Шерифалиева чпин рахунра Гьажи муаллимдин инсанпересвилинни вини дережадин пешекарвилин терефрикай суьгьбетна.
— Гьажи муаллимди гьеле ата-бубайрилай эгечIна Ахцегьрин тIвар-ван авай зурба алимринни яратмишунин интеллигенциядин векилрин ирс лайихлудаказ давамарзава. Ада школаяр патал лезги ва Дагъустандин литературадин учебникар туькIуьрна. Гьеле VII асирдилай эгечIна чи зарийринни арифдаррин (Давдакьан, Куьре Меликан, Миграгъ Къемеран, Ялцугъ Эминан, Рухун Алидин, Мирзе Алидин, Мазали Алидин, Ахцегь Гьажидин,…) уьмуьрдинни яратмишунрин рекьерикай очеркар кхьена ва абурун ирс раиж хъувуна. Вишералди литературадин илимдинни критикадин макъалаяр, ирид паюникай ибарат “Лезги эдебиятдин тарих” илимдин зурба ктаб кхьена ва икI мад. Адан “Лезгийрин ашукьрин поэзия” ктаб милли медениятдин месэлайрал машгъул алимринни студентрин рикI алайди хьанва. Литературоведенидинни критикадин ва литературадин тарихдин месэлайрал рикIивай машгъул адаз лезги литературоведенидинни критикадин бине кутур алим лугьуз жеда.
Россиядин писателрин Союздин член, РД-дин культурадин лайихлу работник, Гьуьрметдин ордендин сагьиб тир ам алим ва писатель Къурбан Акимован “Виридалайни машгьур 100 лезги” кIватIалда гьатунни дуьшуьшдин кар туш…
Гьемдуллагь Бабаевани Къурукаларин библиотекадин къуллугъчи Мая Нурмегьамедовади Гьажи муаллимдин 80 йисан юбилейдиз бахшнавай шиирар кIелна. Мярекатдал тебрикдин хуш келимаяр гваз гьакI шаир Абдулрашид Рашидов, алимдин виликан студентар, гила Ахцегьрин 1-нумрадин школадин завуч Расина Абдуллаева, 2 ва 3-нумрайрин школайра лезги чIаланни литературадин тарсар гузвай муаллимар тир Гуьлуьшан Сулейманова, Лида Агьмедова ва масабур рахана.
Библиотекадин залда ДГУ-дин профессор Гьажи Гашарован 80 йисан юбилейдиз талукь яз махсус выставкани тешкилнавай.

Дашдемир Шерифалиев