Европадин чемпион — 3-сеферда

И йикъара Румыниядин меркез Буха­рест шегьерда азаддаказ кьуршахар кьунай кьиле фейи Европадин чемпионатда Дагъустандин школада вердишвилер къачунвай спортсменри­ 12 медаль къазанмишна. Амма (чна виликдайни хабар гайивал) бязибур чпин устадвал маса уьлквейрин хкянавай командайрик кваз къалуруниз мажбур жезва. Абурун арадай яз алай вахтунда Грециядин патай экъечIзавай чи ватанэгьли Даурен Куругълиев­ 86 кг-дин заланвал авайбурун арада­ къизилдин медалдиз лайихлу хьана­. Гила ада Европадин чемпионвилин­ тIвар 3-сеферда къазанмишнава. Ри­кIел хкин: 2017-йисуз Сербиядин Но­ви-Сад (а чIавуз ам Россиядин патай экъечIзавай) ва 2023-йисузни Хорватиядин меркез Загреб шегьеррани Д.Ку­ругълиева и заланвиляй континентда гьасиррал вич виридалайни викIегьди тирди субутна.

Алатай йисуз хьиз, цIини  чи ватанэгьлидиз финалда Сан-Маринодин векил, О­лимпиададин къугъунрин буьруьнждин при­зер тир Майлз Аминахъ галаз къуватар ахтармишун кьисмет хьана. ЦIини ада вичин артуханвал субутна, и сеферда бягьс 2:1 гьисабдалди акьалтIна (алатай йисуз — 3:1).

Ярумчух финалдиз акъатдалди кьиле тухвай 3 бягьсни Д.Куругълиева вахт куьтягь жедалди акьалтIарна, вичихъ галаз бягь­синиз экъечIай садазни ада са балл­ни къазанмишдай мумкинвал ганач. ИкI, адаз Арслан Багаев (Россиядин чемпион) — 10:0,  Асхарбег Гулаев (Словакия) — 11:0 ва Алан Амиров (Литвия) 10:0 гьисабралди кумукьна.

Ярумчух финалда чи ватанэгьлидинни Азербайжандай тир Арсений Джиоеван бягьс 2:1 гьисабдалди акьалтIна.

Вичин ери-бине Хив райондин Цналдилай тир Д.Куругълиев азаддаказ кьуршахар кьунай дуьньядин Кубокдин, Россиядин  чемпионвилин тIварцIин сагьиб, кесерлу хейлин турниррин ва акъажунрин гъалибчи, международный классдин спортдин мастер я.

«Лезги газет»