Ерилувал аслу я

РД-дин Россельхозцентрадин пешекарри республикадин лежберриз цаз­вай тумарин еридин месэладив жавабдарвилелди эгечIуниз эвер гузва, гьикI лагьайтIа,  тумарин еридилай техилдин ва пахладин жинсинин набататрин  гележегдин бегьердин винизвал ва ерилувал  аслу я.

Идарадин пресс-къуллугъди хабар гузвайвал, республикадин бязи КФХ-ри цазвай тумарин ери ахтармишунин месэладиз лазим тир кьадар фикир гузвач.

«Тум ахтармиш тавурла, ам патал зиянкаррикай хуьдай дарманар дуьздаказ­ хкягъун, и ва я маса чиле цадай кьадар ва тумар цун патал бакара къведайбур ятIа чирун мумкин кар жезвач. Виниз тир бе­гьерлувал таъми­нарун патал анжах тамамдаказ ахтармишнавай, абурук азарар квачирди шагьадатнамайралди сертификат тести­кьарнавай тумар цун важиблу я», — къейднава хуьруьн майишатдин центрадин малуматда.

РикIел хкин, Дагъустанда гьар йисуз 40 агъзур гектардилай гзаф чилер  майвайрин культураяр цун патал ишлемишзава. И кар патал фермерриз, санлай къачурла, тахминан 1,5 тонндин кьадарда аваз тумар лазим я. Гьа са вахтунда, республикади вичин игьтияжар тамамарзава — Дагъус­тандихъ техилдин ва пахладин жинсинин набататрин кьитвал авач, республикади вилик гьатта маса регионарни  тумаралди таъминардай макьсад эцигнава.

РД-дин Россельхозцентради гьакI­ни хабар гузвайвал, 2023-йисуз идарадин пешекарри республикадин 13 къелемлухда  ципицIрин 7,9 миллион къелем ахтармишнава (гьам чпин дувулар галайбур, гьамни къелем ганвайбур) ва шагьадатнамаяр ганва.  Им 2022-йисан кьадардилай 35 процентдин гзаф рекъем я. Къелем гун патал  ишлемишзавай бязи набататар республикадин мулкунал гьасилзавачир, неинки къунши регионрай, гьакI къецепатан уьлквейрайни гъизвай.

Республикадин емишрин къелемрин­ 6 къелемлухда емишрин ва хвехве­рин ­куль­турайрин 1,325 миллион къелем (2022-йисан кьадардилай 34 процентдин­ гзаф) ­ахтармишнава, абурукай 312,6 агъ­зур­ къелем къене куьлуь цилер авай емишринбур (ичер, чуьхверар ва мсб.), 180,2 агъзур — цил авай емишринбур, 823 агъзур — хвехверинбур ва 10 агъзур къелем субтропикрин жуьредин емишринбур я. Санлай къачур кьадардикай 307,2 агъзур къелем (2022-йисандалай 56 процентдин гзаф) гьакIни виниз тир бегьерлувилин багълар  патал ишлемишиз жедайбур  тир.

Жасмина  Саидова