Эбеди ядигар

Алатай хемис юкъуз Махачкъалада, СтIал Сулейманан тIварунихъ галай багъда, Дагъустандин шииратдин сувар кьиле фена.

Ам, хейлин йисара адет хьанвайвал, Дагъустандин халкьдин шаир, зурба камалэгьли, XX асирдин Гомер СтIал Сулейманан сурал-гуьмбетдал цуь­квер эцигунилай гатIунна. Нисинин сятдин 12.

ЧIехи шаирдин экуь къамат ри­кIел хкиз гуьмбетдин патав гзаф инсанар кIватI хьанвай: республикадин общественный деятелар, шаирар ва писателар, алимар ва журналистар, студентар ва му­аллимар, музыкадинни искусстводин, яратмишдай интеллигенциядин векилар, СтIал Сулейманан шииратдал рикI алай ксар…

Мярекат ачухдайла шаир, таржумачи ва публицист, СССР-дин писателрин Союздин член, РФ-дин культурадин лайихлу работник Марина Агьмедовади-Колюбакинади СтIал Сулейманан ватанда цIийидаказ арадал хканвай кIвал-музей ачухнавайди, алатай девир цIай яна куз тежерди, къенин юкъузни зурба камалэгьлидин ирсинихъ лугьуз тежер къиметлувал авайди къейдна.

Гуьгъуьнлай мярекатдал ДГУ-дин профессор Гьажи Гашарова, Дагъустандин халкьдин писатель, лезги писателрин секциядин руководитель Абдуселим Исмаилова, СтIал Сулейманан яратмишунар таржума авуник чIехи пай кутунвай Дагъустандин халкьдин шаир Арбен Къардаша, “Лезги газетдин” литературадин отделдин редактор Мердали Жалилова, писатель, публицист Фейзудин Нагъиева, композитор,  РФ-дин  искусствойрин лайихлу деятель Мегьамед Гьуьсейнова  ва гзаф масабуру авур ихтилатри, Сулейманан экуь къаматдиз бахшна кIелай шиирри арифдардин ирс -датIана авахьзавай михьи гьамга хьтин булах- ахтармишна акьалтI тийир  къуват  тирди, ам хвена, несилрив агакьарун лазим тирди мад сеферда раижна.

Вичин рахунра Марина Агьмедовади кьве йисалай чна XX асирдин Гомеран 150 йисан юбилей къейддайдакай лагьана ва идахъ галаз сад хьиз зурба шаирдикай акъатнавай кьван вири яратмишунар санал кIватI­на, ктаб акъудунин теклифни гана. Мердали Жалилова, кIватI хьанвай амай вири ксарини тереф хуьналди, мярекатдал мадни са месэладикай лагьана, амни СтIал Сулейманан багъдиз гзафбуру “Родопский бульвар” лугьунихъ галаз алакъалуди тир. Журналистди гьинаг бульвар, гьинагни шаирдин багъ ятIа, кIватI хьанвайбурун фикир желбна. СтIал Сулейманан багъдал алай тIварцIин гьакъин­дай гьеле 1937-йисуз ва адалай гуьгъуьнизни (2009-йис) шегьердин администрацияди кьабулнавай махсус къарарар авайди рикIел хкана.

Милли сувар кIватI хьанвайбуру­ гуьм­­бетдин патав шикилар ягъуналди акьалтI­на.

Рагнеда  Рамалданова