ЧIехи гъалибвилерихъ кам

Алатай гьафтеда Франциядин меркез Парижда кьуршахар кьунин пуд жуьредай (грекринни римлуйрин жуьреда, азаддаказ ва дишегьлийри кьуршахар кьунай) кьиле фейи дуьньядин чемпионатда Дагъустандин спортдин школайра вердишвилер къачур 6 спортсменди иштиракна. Белоруссиядин хкянавай командадик кваз дуьньядин чемпионатда иштиракайбурун арада чи халкьдин дамахарни даяхар тир  Жавид Гьамзатов ва Радик Къулиев (грекринни римлуйрин жуьреда кьуршахар кьунай) авай…

И акъажунра вичин ери-бине Докъузпара райондин Къурушдилай тир Радик Къулиева спортдин кьакьан тир кукIушрихъ бегьерлу кам къачуна, 80 кг-дин заланвал авайбурун арада гимишдин медаль къазанмишна. Финалдиз акъатун патал ада китайви Гуахао Жаодихъ (6:1), болгарияви Даниэль Александровахъ (2:1), къазахви Асхат Дильмугьамедовахъ (2:1) ва азербайжанви Эльвин Мурзалиевахъ (3:3) галаз бягьсер кьиле тухвана. Финалда ам Эрменистандай тир Максим Манукяназ кумукьна. (

РикIел хкин: Радик Къулиева алай йисуз Европадин чемпионатдани гимишдин медаль къазанмишнай). Чи ватандашдилай гъейри, Белоруссиядин хкянавай командадик квай амай спортсменрилай грекринни римлуйрин жуьреда кьуршахар кьунай мад  медалар къазанмишиз алакьнач. ИкI, дуьньядин чемпионатда иштиракай чи ватандаш — 2016-йисан Олимпиададин къугъунрин буьруьнждин призёр Жавид Гьамзатов  (85-кг-дал къведалди) туьрк­ви Матехан Башараз, «буьруьнж» патал акъажунран­и Къиргъизистандай тир Азат Бейшебеговаз кумукьна.

Чаз малум хьайивал, Радик Къулиева Беларусь Республикадин лайихлу тренер Вячеслав Александрович Максимовичан гъилик вичин устадвал хкажзава­.

* * *

Накь, 30-августдиз, нянин сятдин 9 тамам жедайла, Махачкъаладин “Уйташ” аэропортуна Радик Къулиев республикадин физический культурадин ва спортдин министерстводин векилри, багърийри, ярар-дустари шад гьалара къаршиламишун вилив хуьзвай.

Рагнеда Рамалданова