Баркалла лугьузва

Вил вегьена, килигайла, гьар са хуьре, гьар са шегьерда кьегьал, камаллу, Ватандиз, хайи халкьдиз вафалу лезги рухвайрин кьадар тIимил туш. Рамазанов Ренат Шихбубаевични гьахьтинбурукай сад я.

Ам 1994-йисан 4-июндиз Кьасумхуьрел дидедиз хьана. Хуьруьн 1-нумрадин юкьван мектеб акьалтIарна, рикIе чIехи мурадар авай жегьил Санкт-Петербургдин архитектурадинни эцигунрин госуниверситет­дик экечIна. Вуз Рената агалкьунралди акьалтIарна.

Пешедай кIвалах жагъидалди акъвазнач жегьил, хизан хуьн патал ада жуьре­ба-жуьре карханайра зегьмет чIугуна. Ренатахъ авай алакьунар, ам вичел ихтибар авур гьар са кардив жавабдарвилелди эгечIзавайди фикирда кьуна, карханадин кьилевайбуру жегьил пешекар чIехи туьквенрин сетдин директордин заместителвиле тайинарна. Са кьадар вахт арадай фейила, ада диде-буба, вах-стхани вичин патав Санкт-Петербург шегьердиз тухвана.

Лугьуда хьи, ви хийир кIани жуванда­ анжах хъсан, хийирлу рехъ къалурда. Ренатални гьахьтин къени, адан хийир кIани лезги стха дуьшуьш хьана. Ада Ренатаз шегьерда хьран лезги фу чрадай, чи халкьдин милли тIуьнар гьазурдай кархана арадал гъунин теклиф гана. Малум тирвал, алай вахтунда уьлкведин кеферпатан меркезда яшамиш жезвай чи ватанэгьлийрин кьадар пара я. Хайи ерийривай яргъа авайла, лезги фахъ, тIуьнрихъ вил жеда гьар садан. КIвалера чпиз кIани хуьрекар гьазурдай мумкинвал авачирбурни тIимил туш.

Вири и крар фикирда кьуна, жегьилдиз вичиз гайи теклиф хъсан акуна. Яргъал вегьин тавуна, са гъвечIи дарамат кирида кьуна, ам хьран фу чраз, вичин чирхчиррин арада садакьа хьиз пайиз, маса гуз эгечIна.

Зун Санкт-Петербург шегьердиз сифте яз 2018-йисуз атанай. Са тIимил вахтар алатна, заз хьран лезги фу кIан хьана. Идавай, адавай хабарар кьуна, амма хьран фу маса гузвай чка садазни чизвачир. Шегьерда ахьтин фу гузвай чка ерли авач лагьайбурни хьана. Йикъарикай са юкъуз зун интернетдай Санкт-Петербург шегьерда фу чразвай гьихьтин карханаяр аватIа килигна ва абурун арадай заз Ренат Рамазанован карханадиз талукь малуматарни жагъана. Гьа икI, интернет себеб яз, чун мукьувай таниш хьана. Заз адан рикIин михьивал, ачухвал акуна. Зани шегьерда авай жуваз чизвай кьван лезги стхайризни вахариз Ренатан карханадикай хабар гана.

Са кьадар вахт арадай фейила, жегьилди гъиле кьунвай кар акваз-акваз вилик фена. Нетижада 2021-йисуз Рената лезги фу чрадай чи ва Дагъустандин амай халкьарин тIуьнар гьазурдай «Суфра» тIвар алай цIийи кархана кардик кутуна.

— Гьелбетда, пара четинвилерни гьалт­на уьмуьрда, кIвалахда, амма рикIиз мукьва ксари заз вири имтигьанрай экъечIиз куьмек гана, — лугьузва жегьил карчиди. — Абурун рикIиз чими, хуш гьар са гафуни зак лувар, гьевес кутазва.

Ренат Рамазанов хьтин жегьилар чешне яз къалуриз жеда. Хуьряй атанвай жегьилди, чIехи шегьерда вуз акьалтIарна, вичин вилик къаст эцигна, кIвалахна. Нетижада зегьметди бегьерни гана. Гаф кватай чкадал лагьана кIанда, ада Санкт-Петербургда чи ватанэгьлийри тешкилзавай мярекатрани иштиракзава, абур хъсан дережада аваз кьиле финик вичин пайни кутазва. Мисал яз, 23-апрелдиз ина «Лезги кимел» лишандик кваз  кьиле фейи мярекатдиз атай вири мугьманриз ада лезги фарни шуьреяр пайна. Вирида адаз алхишзава: Аллагьди кьабулрай, Аллагьди вичиз мадни чIехи къуватар гурай, суфрадик берекат мадни артух хьурай!

Сад лагьай кархана шегьердилай са тIимил яргъа хьуниз килигна, чи ватанэгьлийрин тIалабуналди Рената мукьвара шегьердин къенени «Суфра» тIвар алаз кьвед лагьай кархана ахъайнава. И карда адаз чIехи куьмекар гайиди чи халкьдин кьегьал рухвайрикай сад тир Марат Идаятович Мегьамедмирзоев я. Рената адаз ва и карда вичин гъил кьур вири багърийриз,  карханада фу чразвай, тIуьнар гьазурзавай ксариз сагърай лугьузва! Къейд ийин хьи, ­уьмуьрдин юлдаш Кристинадини Ренатак гъиле кьунвай крара руьгь кутазва.

Къуй Ренат Рамазановахъ кIвалахда – агалкьунар, хизандани хушбахтвал хьурай!

Дильмира Ашурбегова