Аялрин месэлаяр

Алай вахтунда жегьил хизанар ве­ледар­ аялрин бахчайриз тайинарунин четин месэладал расалмиш жез­ва. Аялар ясли-бахчадиз тайинар тавурла, диде-бубади­вай кIва­ла­хизни жезвач. Сад-садахъ галаз алакъалу ихьтин месэлаяр мадни ава.

Аял ясли-бахчадиз виликрай хьиз ваъ, МФЦ-да, образованидин отделда, “Госуслуги” сайтда учирда акъвазна, тайинарна кIанзава. И учирра кьезилвилер авайбурни ава. Абурал нубат, учирдиз килиг тавуна, гьалтзава. Гьа са вахтунда, хуьрерай гзаф агьалияр шегьерриз куьч хьуникди, шегьеррин садикар ва анра аялар патал чкаяр бес жезвач. И месэла иллаки хцидаказ са шумуд йис вилик акъвазнавай. Ги­ла лагьайтIа, государстводин цIийи ясли-бахчаярни эцигнава, хсусибурни ачухнава. Хсуси садикриз вири диде-бубайривай аялар ракъуризни жезвач. Гьар вацра тайин кьадар пул гун герек я эхир.

Школадилай виликан образование авачир аялар школадизни кьабулзавач. Гьавиляй гьар са диде-бубади гьар гьикI хьайитIани вичин велед садикдиз ракъурна кIанзава. Вири и крар фикирда кьуна, Махачкъалада хизандин садикар арадал гъанва. Им государстводин садикдин къаюмвилик квай ясли-бахча я: кьве жуьредин идарадани аялрихъ галаз методикадин гьа сад хьтин къайдайрин бинедаллаз пешекарри кIвалахзава, тIуьнарни гьа сад хьтинбур я.

— Хизандин садик школадиз фидай яш тахьанвай аял, педагогвилин образо­вание ва я аялрихъ галаз кIвалахунин теж­риба ва, гьелбетда, истемишунрив кьазвай кIвал авай дидейривай арадал гъиз жеда. Ихьтин идарадин тербиячидиз ва маса къул­лугъ­чийриз мажиб гузва, стаж къвезва ва икI мад. — Вири харжияр чна чи хи­вез­ къачузва, им государстводин садик я, амма да­рамат-масад, — къейдзава РД-дин образованидин ва илимдин министр Шагьабас  Шагьова.

Къе республикада ясли-бахчадиз тайинарун патал учирда акъвазарнавай аялрин кьадар 15 агъзурда­лай алатнава. 3-7 йис хьанвай, чеб учирдани авай ихьтин аялриз школа­дилай виликан образование гун па­тал­ хизанрин садикрини куьмек гуда.

Махачкъалада хизанрин сад лагьай садикар и йикъара 25 ва 83-ясли-бахчайрин къаюмвилик кваз Муминат Маламегьамедовади ва Патимат Шагьабасовади ачухнава. Абурун кIвалахдихъ галаз республикадин образованидин ва илимдин министрни таниш хьана.

Муминат Маламегьамедова кьуд аял­дин диде я. Абурукай кьведан гьеле школадиз фидай яшар тамам хьанвач. Декретдин отпуск куьтягь хьайила, ам кIва­лахал хъфин лазим тир, амма садик­да аял­рин нубат татуниз килигна, ам кIва­ле ацукьуниз мажбур хьана. Жуван кIва­ле хизандин садик арадал гъана, кIва­лах­ни авун, аялрихъни гелкъуьн ам патал лап вижевай рехъ тир. Алай вахтунда ада вичин балайрилай гъейри, мад вадаз тербия гузва.

— За республикадин Кьил Рамазан Абдулатиповаз ва РД-дин образованидин ва  илимдин  министр  Шагьабас  Шагьоваз, Махачкъала шегьердин образованидин управленидиз ихьтин хизанрин дестеяр арадал гъунай сагърай лугьузва. Анжах икI завай, кIваляй экъечIни та­вуна, жу­­ван­ аялрихъ гелкъвез ва пеше­дай кIва­лахиз жезва, — лугьуз­ва Мумината.

Дагъви Шериф