Аялрал кьил чIугуна

15-августдиз РД-дин Гьукуматдин­ Председатель Абдулмуслим Аб­дул­мус­лимо­ва АЗС-дал арадал атай хъиткьинунин нетижада хирер-кьа­цIар хьуникди духтурханайриз аватнавай аялрал кьил чIу­гуна. Республикадин здравоохраненидин министр Татьяна Беляевадихъ галаз санал ам сагъламвал мягькемар хъийизвай аялрихъ галаз рахана, медицинадин рекьяй ийиз­вай куьмекдин ери ахтармишна.

Т.Беляевади хабар гайивал, Н.М.Ку­ра­еван тIварцIихъ галай аялрин клинический духтурханадиз 13 кас агакьарнавай. Абурукай сад, четин гьалда авайди фикирда кьуна, РФ-дин МЧС-дин махсус самолетда аваз Москвадиз рекье тунва. Министрдин гафаралди, муькуь аялрин гьал пис туш, абурухъ хъсан гелкъуьн тешкилнава.

Ахтармишунар кьиле тухвайдалай кьулухъ Абдулмуслим Абдулмуслимова духтурханада тешкилнавай шартIарилай вичин разивал къалурна ва медицинадин идарадин вири коллективдиз сагърай лагьана.

«Раб-дармандин патахъай кьитвал авач. Виридав вахт-вахтунда хъсан еридин куьмек агакьзава. Духтурар халис къайгъу­дарар я. И четин макъамда виридалайни кьилинди чна сада-садаз куьмек гун я. Бедбахтвилин дуьшуьшдин нетижада, гьайиф­ хьи, пуд аялни телеф хьана. За Дагъустандин Кьилин ва жуван патай абурун хизанриз, дериндай хажалат чIугуналди, башсагълугъвал гузва», — лагьана РД-дин Гьукуматдин Председателди.

Чи мухбир