Алимдин тIварцIихъ

ФЛНКА-ди студентар патал Ражидин Гьайдарован тIварцIихъ галай стипендия тешкилнава

Алай йисуз Дагъустандин машгьур алим, профессор, Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчи, вичин вири уьмуьр лезги чIал чируниз бахш авур Ражидин Идаятович Гьайдарован 100 йис тамам хьанва.

Ражидин Гьайдаров илимдин 200-далай виниз кIвалахрин (абурукай 40 кьилдин ктабар яз чапдай акъуднава), мектебар па­тал гьазурнавай 20 учебникдин автор, Урусатдин ва Дагъус­тандин илимрин лайихлу деятель тир. Хейлин йисара ада ДГУ-дин филологиядин факультетдин Дагъустандин чIаларин кафедрадиз регьбервал ганай.

1-сентябрдиз ФЛНКА-ди (Фе­деральная лезгинская на­цио­­наль­но-культурная автоно­мия) Ра­­­жидин Гьайдарован тIвар­цIихъ галай стипендия арадал­ гъанва. Ам ДГУ-дин фи­ло­логия­дин фа­­культетдин урус ва Да­гъус­тан­дин­ чIаларин отде­ле­ни­да­ ва ДГПУ-дин Дагъустандин фило­­логиядин факультетда 2, 3-­кур­сара кIелзавай лезги студентриз гуда. Гьар вацра гудай стипендиядин кьадар 5000 манат я.

Лагьана кIанда, алай вахтунда, винидихъ къейднавайбурулай гъейри, республикада хайи чIаларай пешекарар гьазурзавай маса идараяр мад авач. Мектебар акьалтIарзавайбурун арада чпин гележегдин уьмуьр дидед чIалахъ галаз алакъалу ийизвайбурун кьадар йисалай-суз тIимил жезвайла, и идарайри Дагъларин уьлкведин хайи чIалар хуьнин карда, гьакъи­къат­дани, кьетIен чка кьазва.

Р.Гьайдарован тIварцIихъ га­­лай стипендия очнидаказ кIел­­завайбуруз агъадихъ галай шар­тIар фикирда кьуна гуда:

— вилик квай кIелунин йисуз хъсан къиметар хьун (къиметрин 70 процент «вадар» хьун);

— тарсар какадар тавун;

— факультетдин уьмуьрда,­ конкурсра, олимпиадайра, лезги халкьдин медениятдин ва жемиятдин тешкилатрин мярекатра активнидаказ иштиракун.

Стипендияр гудай къайдайрикай гьар са студентдиз виликамаз хабар гуда. Къведай кIе­лунин йисузни стипендияр чара авунин къарар ФЛНКА-дин Советди кьабулда.

ЦIийи стипендия чпин уьмуьр­ хайи чIалахъни эдебиятдихъ галаз алакъалу авунвай жегьилрик кIелунин рекье руьгь кутадай къуват жедайдак ФЛНКА-ди умудар кутазва.

Къейд ийин хьи, А.Гьасанан тIварцIихъ галай медениятдин­ни­­ марифатдин центрадини­ ­ДГУ­-дин ва ДГПУ-дин­ лезги чIал чирзавай 1-курсунин студентар­ патал махсус стипендия теш­кил­нава­. Гьар вацра гудай сти­пендия­дин кьадар 3000 манат я.

Чи мухбир