КАСБУБА АЗИЗХАНОВАН ШИИРАР

(«Лезги газетдин» 2018-йисан 1-февралдин 5-нумра)

Жанлу гуьмбет

Гьардаз вичин велед ширин, багьа я,

Вири дуьнья гьадан виляй аквада.

Назни нямет, кIвални, мални гуз гьадаз,

Жув таз кьулухъ, велед вилик кутада.

 

Вири умуд, чIехи мурад, рикI ацIай

Жагъида ваз чан — жигер тир веледдай.

Шак алач хьи, багъда ширин къелем цай,

Касдиз элди эвез гьуьрмет, рагьметда.

 

Гьар са касди тада несил камаллу,

Адаз вичин девлет адай аквада.

Жанлу гуьмбет велед жеда баркаллу,

Гьуьндуьр хьана ви тIвар цавук хкIада.

 

Дидедизни бубадиз вич кIани кьван

Чир хьайидаз хъсанни пис аквада.

Инсан жеда, тIварни жеда баркаван,

Ада элдин, хуьруьн тагьсиб чIугвада.

Чухсагъул, кьисмет

На заз инсафнач, чухсагъул кьисмет,

Вири кьуьруькрай экъечIна зун сагъ,

Халкьдин мисалдиз авуна гьуьрмет,

Вердишна за зун на лагьай саягъ.

 

Къаяриз ганач за яб, лигимна

Жув тIурфанрани  женгера къати.

Туькьуьлдав эвез ийиз ширинди,

Четин чIавуз за  къачунач тади.

 

МичIи чIавуз гъед жагъурна цава,

Багьа ишигъдик хьана зун адан.

Ихьтин бахтунихъ вичин сир ава,

Тежедай гьеле-меле гьар садахъ.

 

Инални, кьисмет, инсафнач на заз,

Чирна ашкъидин мичIи  жигъирар.

Дуван авуна вуна захъ галаз,

Ачухмир лугьуз жуван фикирар.

 

Хуьз хьанач завай, вучда къаних я,

Гьахъ патал даим женгина авай.

Белки, гьа им зак квай са синих я,

Фикир чуьнуьхна хуьз жедач завай…

Мурад

Зи хтулриз вуч хвенва, вуч тазва за?

Бирдан ихьтин суалди зун къарсурна.

Къекъвена зи кьиле цIийи авазар —

За къелемни чар акъудна гьазурна.

 

Фена мани, яд хьиз, чарчел авахьна:

Цавар тазва, булутрикай азад тир.

Чилер тазва, бахт кьилеллай, алахьна,

Дагъни аран, гьа са  тегьер абад тир.

 

За тазва рагъ, кузвай, леке алачир,

Варз тазва за, гагь зур жез, гагь ацIудай,

Гъетер тазва, хата-бала галачир,

Сад акурла, им зи гъед я, лугьудай.

 

Цуьквер вири тазва — жуван девлетар,

Тазва гьар са векь, гьар са тар авайвал,

Писвал пучна, тазва жедай гьуьрметар,

Тарихни кваз тазва галай-галайвал.

 

Амма тазвач са яракьни атомдин,

Терг тавуртIа барут, гуьлле , яракьар,

“Чаз гьуьрметнач чи бубади — залумди!”

Лугьуда заз хтулди зи агакьай.

 

Белки, икIни лугьуз тахьун мумкин я.

Мумкин я, чил вични квахьун алемдай.

ГьикI ацукьин зун, лагь, гила секин яз,

Физва суза за кхьизвай къелемдай…

Секиндиз кIанда…     

Ракъин цIелхемар чкIана цава,

Хуш я рикIериз гатфарин гьава!

Таза векьерни, цуькверни чпин

Шад я ракъинихъ элкъуьр ийиз чин.

 

КIуртI-кIуртI къачуна чеб-чпив рахаз,

Лув гуз цавариз, мад хквез къугъваз,

ЦIийи кIвалерин къавун чIередал

КIватI жеда лифер гатфар береда.

 

Ислягь уьмуьр я гатфариз ухшар,

Ада лифер хьиз шадарда рушар…

КIандач лифериз я къай, я саврух,

Хуш туш цифери кIевайла бушлух!

 

Рушариз кIанда шад уьмуьр, девран.

Сусариз кIандач чIулав къар, гьижран!

Къурхут тежервал хуьруьвай лифер,

Секиндиз кIанда цаварни чилер!

Касбуба Азизханов.

_______________________________________________________________________________________________________

ЧIехи стха

(Ватандин ЧIехи дяведин иштиракчи  Межмедин Азизхановаз)

 

Куьн хуьрева, чун шегьерда,

Акван тийиз гьар сеферда,

Дарих жезва и тегьерда,

Межмедин — зи чIехи стха.

 

Эвледар чахъ мадни ава,

Амма вун я кьетIен майва.

Чи руьгь, жигер хуьзвай гьава,

Шагьвар хьтин михьи стха.

 

Дердерни на эхна агъур,

Ви къелбидихъ  ава сабур.

Тир умахдин зинет, абур,

Зи илгьамдин верги стха.

 

Иесвална шумуд етим

Вун кьилеллаз хьайи итим.

Икрам, алхиш ийиз даим,

Буржлу я ваз вири, стха.

 

Хуьруьн, элдин дирек я вун,

Мел-межлисдин дестек я вун,

Муьгьтеж касдиз куьмек я вун,

Панагьдиз мерд къвери стха.

 

Ви фугъанди гьар къуз ванна,

Шумуд кIвал тав аваданна.

Ватандиз гуз къуват, чан на,

Дяведин цIа хьайи стха.

 

Кайванидиз аферин лагь,

Зегьметрикай тахьай икрагь.

Адан гьунар, куьмек, валлагь,

Галаз я куьн дири, стха.

 

ХупI туширни несилри чи,

На хьиз, кьатIуз сечме, харчи,

ТамамнайтIа чпин буржи,

Жедай хьи чаз хвеши, стха.

1997-йис

«Лезги газетдин» 2020-йисан 19-нумрадай.