Зи тахсир вуч я?

АЧУХ ЧАР

Гьуьрметлу “Лезги газетдин” редакция! Квез чар кхьизвайди Дербент райондин ЛукIарин хуьряй тир Даниял Къазиев я.

“ЛГ”-дин алай йисан 44- нумрадин 10-чи­на чапнавай “Виле такун” ма­къа­ла кIелайла, зун къелем гъиле кьуниз мажбур хьа­на. Макъаладин автор Нариман Ибрагьимов ана алай аямда лезги меденият, кьилди къачуртIа, музыка авай гьалдикай, и хиле зегьмет чIуг­вазвай ксари яратмишунрин кар вилик тухузвай шартIарикай раханвай. Абурукай гзафбур, гьакъикъатдани, чпел фикир желб авуниз лайихлу, алай девирда яратмишзавай ксарин вилик лап хцидаказ акъвазнавай месэлаяр я.

Амма зи къаст инал макъала веревирд авун туш. Зак къалабулух кутунвайди маса кар я: Нариман Ибрагьимова вичин макъалада, лезги музыкадин векилрикай рахадайла, я зи, я лезги музыкадин, манийрин алемда гьакъи­къат­дани цIийи чин ачухай Тарлан­ Мамедован тIварар кьунвач.

За чар редакциядиз кхьидачир же­ди, эгер за винидихъ тIвар кьун­вай авторди ихьтин кардиз рехъ гузвайди сад лагьай сефер тир­тIа. Амма, гьайиф хьи, им са шу­­муд­ лагьай дуьшуьш я. Кьилди къа­чур­тIа, ада Кьурагь райондай акъатнавай музыкадин векилрикай раханвай вичин са макъаладани зи тIвар кьунвачир. И кардин­ пата­хъай за Н.Ибрагьимоваз зенг авур­ла, ада заз “ви тIвар фикирдай акъатна” лагьана жаваб хгана.

Аквазвайвал, зи тIвар фикирдай акъатун Нариман Ибрагьимоваз адетдиз элкъвенва. Амма, гъиле авай мумкинвиликай менфят къачу­на, стхадин лайихлувилер ада къейд ийизва. Белки, ада Су­лейман бубадин «Зи гъилева регъуьн чIут­хвар, Гудач за ваз яд, гуь­зел яр» гафарал амал ийиз­ватIа?..

Еке гьуьрметдивди, Дагъустан Республикадин культурадин лайихлу работник

Даниял Къазиев

Редакциядин патай.

Гьуьрметлу Даниял Бедрединович! Гьелбетда, чар кIелайла, куь фикир желбнавай месэлади квез еке таъсир авунвайди кьатIуз жезва. Вичикай ихтилат физвай макъаладин автор Нариман Ибрагьимова хиве кьазвайвал, макъалада я куь, я Тарлан Мамедован тIварар гьат тавунихъ чинебан са фикирни галайди туш, ам анжах дуьшуьшдин кар я.

Амма къейд авун лазим я, макъаладин авторди агалкьунрикай кхьиналди Къагьриман Ибрагьимован тIвар авайдалай са чIиб хкаж жедай, я кьасухдай хьиз тIвар кьун тавуналдини Даниял Къазиеван дережа агъуз­ аватдай кар авач. Куь гьар садан тIвар­цIи гьам лезги медениятдин майданда, гьамни чи халкьдин рикIера тайин чка фадлай кьунвайди я. Вичин бажарагъдалди халкьдин рикIе чка кьунвай кас анай акъуддай, я дуьшуьшдин кас гужуналди халкьдин къанажагъда тваз алакьдай къуват гьич са къелемдихъни авач.

Гьуьрметлу Даниял Къазиев! Вири и делилар фикирда кьуна, чна квевай арадал атанвай чуьруьк гзаф рикIив агуд тавун тIалабзава. ЯтIани, чна квек къалабулух кутунвай дуьшуьш арадал атунай гзаф гьайиф чIугвазва.

Квехъ гьам яратмишунрин рекье, гьамни хсуси уьмуьрда агалкьунар хьун чи эрзиман мурад я!

Квез гьамиша гьуьрметзавай «Лезги газетдин» редакциядин коллектив.