ЦIийи гъалибвилерихъ — виликди!..

Чна виликамаз хабар гайивал, алатай гьафтедин ял ядай йикъара Ма­хачкъалада  РДЮСШ-дин спортдин майданрал “Республикадин волейболдин югъ” фестиваль кьиле тухвана. Меркездин школайра кIелзавай аялрикай, студентрикай, министерствойринни ведомствойрин къуллугъчийрикай, волейболдин ветеранрикай ибарат тир 100-лай  виниз командайрик квай волейболистри чпин устадвал къалурна. Фестивалдин макьсад  Да­гъустанда спортдин и жуьре мадни машгьурун, адан сергьятар гегьеншарун тир.

Фестивалдиз атанвай багьа мугьманрин арада дуьньядин волейболда чпин гел тунвай ксар — Олимпиададин къугъунрин чемпионар тир Александр Савин ва Вячеслав Зайцев, волейболдин ветеран, машгьур художник ва сиягьатчи Вячеслав Егоровни авай. Фестиваль ачухуниз талукьарнавай шад мярекатдал рахай Дагъус­тан­дин Кьил Р.Абдулатипова Дагъустанда спорт, иллаки волейбол гзаф хушди, алай вахтни республикада спортдин и жуьре патал виридалайни хъсанди тирди, пешекар командадилай са куьруь девирда уьлкведин виридалайни хъсан 24 командадин жергеда чка кьаз алакьнавайди къейдна. Ада гьакIни ДГТУ-дин командади  (мукьвара и команда уьлкведин вузрин арада виридалайни хъсанди лагьай тIварцIиз лайихлу хьана),  Дагъустандин волейболдин ветеранрин командади уьлкведин чемпионатра ва кубокар патал акъажунра гъалибвилер къазанмишзавайди рикIел хкана.

Мярекатдал волейболдай хейлин йисара СССР-дин хкянавай командадин капитан хьайи Вячеслав Зайцева спортдин сувар тешкилунай Дагъустандин Кьилиз, РД-дин волейболдин федерациядиз чухсагъул малумарна, дагъустанви волейболистрин тIварцIихъни хуш келимаяр лагьана.

Гуьгъуьнлай шад мярекатдал РДЮСШ-дин директор Александр Маркаровав, ветеранрин арада волейболдай Дагъустандин хкянавай командадин капитан Газияв Асхабовав ва Къизилюртдин волейболдин федерациядин президент Темирхан Темирхановав “Физкультурадин ва спортдин хиле лайихлуви­лерай” медалар вахкана. ДГУ-дин ректор Муртузали Рабаданов, университетдин команда — вузрин арада волейболдай Россиядин чем­пионар (идалди Европадин чемпионатда иштиракдай мумкинвал къазанмишна) ва адан тренер Ме­гьа­мед Гаирбегов РД-дин Кьилин тIвар­­цIин сятер гуналди къейдна.

Фестиваль ачухунин шад мярекатдал “Дагъустан” волейболдин командадин цIийи кьилин тренердихъ — алатай йисуз же­гьил­рин арада Европадин ва дуьньядин чемпион Юрий Филипповахъ галаз танишарна.

Фестиваль дуствилин къугъуналди ачухна, ам 1:1 гьисабдалди акьалтIна. Акъажунар Олимпийский къайдада (“кумукьайди хкатиз”) давам хъхьана.

Къейд авун лазим я хьи, икьван чIавалди и жуьреда фестиваль дуьньяда санани тухванвач: фестивалдин иштиракчийри са гъилди 32 майдандал чпин алакьунар къалурна, идалди дагъустанвийри цIийи­ рекорд эцигна. Икьван чIа­вал­ди бразилвийрихъ санлай 27 майдандал къугъунин рекорд авай.

Волейболдин фестивалда гъалиб хьайи вирибуруз кубокар, медалар ва грамотаяр гана, кьилди-кьилди гьар са командадиз РД-дин волейболдин федерациядин патай тупарни пишкешна.

Рагнеда  Рамалданова