ЦIийи эсер — цIийи сенгер…

За и йикъара “Лезги газетдай” са аламатдин эсер — Мерд  Алидин “Артур” поэма кIелна (“ЛГ”, 27.07.17). Гьасятда зи вилерикай  эсердин кьилин игитдин, Бабаев Артуран, вичин чандилай гъил къачуна, пуд виш кас кьиникьикай къутармишай миграгъви жегьилдин жанлу къамат карагна…

Поэма за мад сеферда къелем гваз яваш-яваш кIел хъувуна. За кьатIана: чи девирдин къа­гьриманди авур тешпигь авачир хьтин кьегьалвал зариди гуьзел, нурлу, ранглу, къати… гафа­рин,  ибарайрин,  гьижайрин,  бейтерин,  ге­къи­гун­рин­, мисалрин, рифмайрин, ритмайрин куьмекдалди, вилерал накъвар къведайвал, къалурнава… Поэ­мадай Артуран дагъви къилих, вичин ди­де-буба, бицIи  балаяр, хайи Ватан кIан хьунин гьиссер, экуь дуьньядал яшамиш хьунинни­ кьиникьин арада амай мусибатдин дар декьикьаяр (абур шаклувилерив, инсан­пе­ресвилерив, къайгъударвилерив, къастлувилерив ацIанва) ачухдаказ аквазва.

РикIел лезги зарийрин поэмаяр: Х.Тагьиран “Гьавадин пагьливан”, А.Фатахован “Зарбачи Гьасан”, А.Саидован “Уста Ид­рис”, Х.Хаметовадин “СтIал ва къван”… хквезва. Абурув М.Алидин поэ­ма гекъигзава: цIийи эсердин кьетIен­вилер, Къаф дагъларикай гъуцарсув хьиз, малум жезва. Ам муаллимрин гъиле аялриз къагьриманвилин тербия гудай мад са хци яракьдиз эл­къведа­.

Чи милли шииратда “Артур” кьетIен эсер — поэма-повесть хьанва. Ам кьилди ктаб яз акъудуниз, чIехи премия гуниз­ лайихлу я. Чаз ихьтин гуьзел эсерар ба­­­гъишзавай зарияр, абурун эсерар чапза­вай милли газетарни журналар сагърай!­

Гьуьрметдалди, Гьаким Къурбан,

профессор, филологиядин илимрин доктор

* * *

Дуьньяда игитвилерин крар, гье­река­тар гьар жуьрединбур жеда, абуруз гузвай къиметарни гьакI я. Садбурув Игит­вилин тIвар, шабагьар яргъияр галачиз агакьда. Масадбурув… Месела, М.Нурбагандовни З.Бат­манов саки гьа са шар­тIара игитвал авунвай рухваяр я. Садав Игитдин тIвар агакьна, муькуьдав…(?)

Авайни-авачир жегьил чан инсанар къутармишун патал къурбанд авурди, шаксуз, Игит я! Гьахьтин кьегьал тир зи хуьруьнви Артур Бабаевни. Амма адан Игитвал вич сагъзамайла лайихлу хьайи “ВикIегьвилин орден” вахкуналди сергьятламишна. Гьелбетда, ихьтин карди диде-бубадин, хуьруьнвийрин рикIериз  гайи разивал авач. Акси яз, наразивилер, арзаяр, кхьинарни арадал атана…

Суалри кьил тIушуниз, вахтар пара физвай. Зурба бажарагъар авай зи хуьруьн­вийри Игитдикай гьич рикI секинардай хьтин затI кхьизвач… Имни заз сир тир.

Эхирни… Ингье зи вилик “ЛГ”-дин 27-июлдиз акъатай 30-нумра ква. Зак са хе­сет квайди я: сифте газет вири тупIа­лай ийида, ана авай материалар чирда, кIел­дай нубатар туькIуьрда. И сеферда акI хьанач: газетдин 4-чина, Артур Баба­еван шикилни галаз, чи гьуьрметлу Шихмурад Шихмурадова “Игитдикай  цIийи эсер” макъалада чаз муштулух ганва: миграгьви зари, газетдин литературадин отделдин редактор Мерд Али Жалилова  “Артур” тIвар алай поэма кхьенва!

Ада газетдин кьве чин кьунва. ЯтIани кIаникай “куьруь авунва” къейд­нава. Гьа легьзейра зи кьилиз хиял атана: “ГьакI ман, хизан сагъ хьайиди! Вун икьван чIа­валди вучиз секин хьанвай?”

Гьуьрметлу газет кIелзавайди! Мерд Алиди заз гайи жаваб авайвал тазва:

— За гьикьван ксун тавур йифер акъуд­натIа ваз хабар туш, духтур. Кхьена куьтягьайди яз гьисабайди, са арадилай жу­­­в­аз гьисаба амукь тийиз, мад къе­къвез­вай… Гьижайрихъ, къашарихъ, ран­гарихъ, Игитдиз хас яржарихъ къекьвезвай. Гьисаба кьадай хьтин затI арадал атайди кьатIайла, “Шарвилидин” суварин вилик за ам майдандиз акъудна…

Поэмадин кьилин агалкьун, зи фи­кир­далди, автордилай Артур Бабаева авур игитвал чIалахъ жедайвал къалуриз алакьун я. Кьуру гафар, тарифар гала­ч­из, адан уьмуьрдин рехъ, уьлгуьчдин­ мурцай физвай нур хьиз къалурнава.

Дуьз гафар я, цIукI авачир чкада цIай­ни жедач. Теймурханрин чIехи тухумда несилри гайи тербия дуьз кьабулай жегьилар арадал атана. Поэмадин игитди вичин жегьил уьмуьрда бу­­байри ва муаллимри гайи насигьатар квадарнач. Артуран кьегьалвал къвезвай несилризни тербиядин тарс я.

Поэмадихъ, заз чиз, мад са метлеб ава. Ада чи гьукумдарар генани кьетIи­да­­каз тагькимарзава: гьахъсузвал я чи пайдахдал, я чи Конституцияда тахьун лазим я.

Куьруь авунватIани, поэмада цIу­сад кьил ава, гьар садаз кутугай тIвар­ни ганва, гьар садахъ акьалтIай сюжетни ава. Ихтилат квекай физ­ватIа уьтквемвилелди къалурнава.

Камаллу, девлетлу ва къешенг лезги чIалал теснифнава, рикIиз кужумдай, бейнидиз таъсирдайди хьанва цIийи эсер. Адай кьилин игитдин куьруь уьмуьр­дин ялавлу гелер хкатна аквазва, кIел­завайдан фикир желбзава.

Поэмадин эхирда авторди вичиз хас тегьерда Артуран тIварни, ада уьмуьр бахшай карни давам жезвайди тестикьарзава…

За и кардай гьам автордиз, гьам поэма чав агакьарай газетдин редколлегиядиз сагърай лугьузва.

Азедин  Эсетов,

РД-дин халкьдин духтур, илимрин кандидат