Суал-жаваб

Дидевилин капиталдин куьмекдалди къачунвай кIвалер гьикI маса гуда?

Чи суалдиз МФЦ-дин пешекарри жаваб гузва. Маса гузвай кIвал, вири хизан­эгьлийрин пай квай хсусият яз, документралди тестикьарнаваз хьун герек я. Эгер юзан тийидай эменнидин пай тамам яшдихъ агакь тавунвайданди ятIа, ам маса гун патал къаюмвилин органрин патай ихтиярар герек жезва. ЦIийи кIвал маса къачудайла, аялриз чара ийидай пай маса хгузвай кIвале авайдалай тIимил тахьун чарасуз я.

Къаюмвилин органрин меслятдалди маса гайи кIвалин аялдиз талукь паюнай къачур пулунин такьатар адан тIварцIихъ банкуна эцигиз жеда. Эгер юзан тийидай эменнидин объ­ект ипотекадик кватIа, ам маса гуз кIан­завайдакай банкуниз хабар гун лазим я.

Пешекарди алава хъувурвал, къалурнавай къайдайрал гьам капиталдин такьатар вири ишлемишай дуьшуьшрани, гьам са кьадарда ишлемишай дуьшуьш­рани амална кIанзава.

ИП агалун

Регистрация авунвай ИП (хсуси карчи) агализ ва маса кардал элячIиз кIанзавайбуруз МФЦ-дин идарада куьмек гуда.

Гъиле кьунвай кар акъвазарун ва цIийи кьилелай башламиш хъувун регьят кар туштIани, бязи вахтара карчияр гьакI авуниз мажбур жезва. МФЦ-да и месэла гьялун патал агьалийрив ихьтин документар хьун герек я: паспорт, ИНН, ОГРНИП (хсуси карчидин го­сударстводин регистрациядин асас нумра).

Документар тестикьарда

«Госкъуллугъар» порталдин куьмекдалди къачур электронный къуллугъдин  чарчин жуьре МФЦ-да басма ийиз­ ва тестикьариз жеда.

И кар патал порталда авай жуван хсуси кабинетдиз гьахьун ва анай герек тир документ хкягъун лазим я. Документдихъ PDF форматдин файл галкIурзава. «Арзаяр» разделда «МФЦ-дай чарчин копия» хкя­на кIанзава. Арзадин нумра кхьена, агьалийривай ам МФЦ-дай тIалабиз жеда.

И кар тамамарун патал герек жеда:

— паспорт;

— «Госкъуллугъар» порталда вуганвай арзадин нумра;

— эгер тешкилатдин ва я ИП-дин патай ятIа, нотариусди гайи доверенность.

МФЦ-дин къуллугъчийри документ чарчел акъудда ва муьгьуьрдалди тестикьарда. И дуьшуьшда ам юридический къуват авай документ яз гьисабзава.

«Лезги газет»