СтIал Сулейманан — 155 йис

Жамбул  Жабаев (1846-1945)

 

Дагъустанд билбил, ашукь Сулейман,

Лагь сегьер-сегьер бахтлу манияр.

Алатна чалай вагьшийрин залан

Зулумар, гужар авай пис йисар.

 

Килиг, дагълара экъечIна цуьквер,

ТIарам симерин ванцив ацIуриз,

Совет Ватан зурба, генг чилер,

Тарифиз, уьлкве бахтлу ашукьрин.

 

Дагъустанд дагълар, Къазахстандани

Гьар сана хуш я билбилдин аваз.

Йикъалай-къуз мад шад жезва мани,

Чинард кукIвара билбилар къугъваз.

 

Халкьди, Сулейман, дамахзава вал,

А ви манийрал жевгьерар хьтин.

Зани эзберзава ви устадвал,

Ракъурзава салам чи шад халкьдин.

Къазах чIалай.

 

Янка Купала (1882-1942)

 

Рагьметлу СтIал Сулейманаз

Ажалдин дерт аватзава эллерал,

Ширзама чун тазиятдин рекьини.

Анжах са халкь эбеди я чилерал

Цавара экв гуз амай кьван ракъини.

 

Я Кавказдин дагълара хьуй лекьери

Чпин югъ-йиф кечирмишиз гьарайдай,

Я кефердин яргъара хьуй севери —

Чебни лацу — лацу саврух кьечIядай.

 

Виринра ван шиирдин —

Гьам югъ, гьам йиф — датIана,

Цава рагъ хьуй кишпирдин,

Я варз, къвалар ацIана.

 

Гьида табий авурай

Гьуьлуьн лепе кьакьан тир?

Гьида лувар атIурай

Манидин ягь-виждандин?

 

Вилаятда хкаж хьанвай дагъ цавуз,

Амирана тагьсиб чIугур гьакьунин,

Хана, чIехи хьана, чандин тагъ атIуз,

Инсан, вичиз чидай гьайбат гафунин.

 

Истисмардай варлуйри ам, манияр

Абуруз хуш тушир, рехне кутадай.

Адан кIвале бахтуни — агь, дердияр! —

Твадачир гъил вичин гьатта хатадай.

 

Дуьнья вири женг я тек:

Эхир хьана къазадиз,

Азадвили яна зкв

Сулейманан къазмадиз.

Аваздилай билбилдин

Дережадиз вине яз,

Адан мани гуьгьуьлдин

Хьана мягькем бине яз.

 

Регьбердикай вич чIехи тир, яд ргаз

Акъвазнавай чешмедикай уьмуьрдин.

НикIерикай нур чкIана гад рахаз,

Ракъини ранг ягъай къизил-кишмирдин.

 

Ада мани галат тийиз лугьудай.

Манидин ван япарама къедалди.

Мани акьур яргъари ван къачудай —

Дербентдилай Минскдал къведалди.

 

Эхир авач гьайифдиз.

Вун суруз гьикI тухуда?

Халкьари ви тарифдиз

Манини чIал атIуда.

 

На рикIера халкьарин,

Фикирда хьиз кьакьан тир,

Давамда сан яшарин

Баркалладик ватандин.

Белорус чIалай.

 

Демьян  Бедный (1883-1945)

 

Яшлуди тир им шаиррин арада.

Гьа cа чIавуз илгьамдиз ам жегьил тир.

Чи уьмуьрдал ашукь хьана, гьавада

Гьатнавай ам зирек, кIвачел кьезил тир.

 

Талукьни тир вичин къадим чешнеяр

Гваз шаирвал адаз вини гиширдин.

Адан pикIе мерд образри бинеяр

Яна, чпив музыка гваз девирдин!

 

Зарблуни тир, къудратлуни датIана.

Гаф авачир — лув ryз — лекьрен кесердиз!

Камалэгьли тир шаирди лагьана

Вичин мани камалэгьли регьбердиз…

Урус чIалай.

Лезги чIалаз Дагъустандин халкьдин шаир Майрудин Бабаханова элкъуьрна.