С.Сулейманаз бахшнавай ширир

Абуталиб  Гъафуров ­(1882-1975)

Акур тегьер лугьузва квез,

Кавказ амай мичIера.

КIуф ягъиз, пехъ кьилел элкъвез,

Гузвай сурун кичIерар.

 

ТIушунзавай саврухри чун

Асиррин терс чIулавра.

Чанда ама хирерин кун,

Гьатай яман ялавра.

 

ГьикI экъечIдай цавариз кард,

Ашукь тиртIан аршарал?

КутIуннавай адан лувар

Къазаматдин лашарал.

 

ГьикI аквадай экуьнин гъед,

Кьунвайла ам цифери.

Нурар вири ийизвай ред

Юкъузни кваз йифери.

 

Азадвилин къарагъна гар,

Инад кьуна цифериз.

Ажеб хьана и бахтлу кар, —

Ачухна гъед эллериз!

 

Хкаж хьана мани азад,

Рагъ илифна бинедал.

ЦIилер кьатIна, къарагъна кард,

Мани лугьуз сегьнедал.

 

Дар хьана ваз ви гъвечIи хуьр,

Москвада ви тарифна.

Ви сес хьана дуьньядиз чир,

Машгъур хьана ариф яз!

 

Ачух хьана гафун къуват,

Иеси мерд камалдин.

МуьтIуьгъарун асирар мад

ТIимил я вун паталди.

 

Амма симер жезва хьи буш,

Яваш жезва авазни.

ЧIулав хабар низ жеда хуш?

Хьана хьи мез акъваз ви.

 

Амач ви сес. КIвал я секин.

Авач мумкин рахадай.

Амма ви руьгь, гьакьван эркин,

Чав гума сагъ, заха яз.

 

Ваъ, гуз жедач ерли ажал

Игитризни ашукьриз.

Вун сагъ жеда амай кьван халкь,

Камалдив чаз къуллугъиз.

Лак чIалай
_______________________

 

Азиз  Иминагъаев  ­(1892-1944)

Вуж ханатIа, ам са юкъуз рекьида,

Рагъни цава, вахт хьайила, акIида,

Кузвай ядни, бугъ алахьна, рекъида,

Ви шиирар даим кьада, Сулейман!

 

Вуна халкьдиз сабур гана, зур гана­,

Цава авай ракъини хьиз нур гана,

Душманриз на далу пад ваъ, хур гана,

Ви тIвар къадим къеле жеда, Сулейман!

 

Сулейман кьейила

Цуьк ахъайна Дагъустанди — Ватанди,

Кьезил нефес къачудайла инсанди­,

СтIал шаир Сулейман — чаз масанди! —

ИкI денбеден тухуда кьван ажалди?­

Чун патал, чи дагълар патал экъечIай

Са рагъ тир ам, са нур тир чун  экечIай —

ИкI тухуда чили, твада рикIе цIай?

Шаирдикай магьрум жеда яргъалди?

Дагъустандин ам гьайбатлу яракь тир,

Коммунистрин партиядин чирагъ тир.

Ракъинин нур, гьа са чIавуз вич рагъ тир,

Ам рикIелай ракъур жедач  гужалди­.

Вун, Сулейман, чи дамах тир, чи наз тир,

Душмандин кьве вил акъуддай вун цаз тир,

Чи япара авайди ви аваз тир.

Вун галачиз кьиле фий чун  мусалди?

Кесер жедай ви хкягъай гафарив,

Душмандин ял тадачир чи къваларив.

Ви женгинин тур гума чи халкьарив­,

Къилавдин зар ала вичин  мурцални.

Дердиник чун хьана кармаш, Сулейман.

Вун чахъ гала, даим юлдаш Сулейман:

Чи рикIера я вун са къаш, Сулейман!

Чим гузва чаз ви шиирди-хиялди.

Дарги чIалай.

«Лезги газетдин» 2024-йисан 24-нумрадай