Руьгь хкажзавайбур

Сербиядин Нови-Сад шегьердай шад хабарар чав икьван гагьдини агакьайди я. Нубатдин сеферда чун вичин ери-бине Белиждай тир Агъаширин Агъашеринова шадарна. Европадин кIвенкIвечивал патал 18 йисал къведалди яшда авай жаванрин арада азаддаказ кьуршахар кьунай кьиле фейи акъажунра ада къизилдин медаль къазанмишна. А. Агъашеринова гъалибвал вичин багърийриз ва лезги халкьдиз бахшзава.

Дугъриданни, Агъаширинан гъалибвал тарифдиз лайихлуди, рикIивай дамахдайди хьана. ИкI, 48 кг-дал къведалди заланвал авайбурун арада Молдовадин, Болгариядин ва Эрменистандин спортсменрихъ галаз кьиле фейи вири пуд бягьсни ада вахт куьтягь жедалди ва арада баллрин еке тафават аваз акьалтIарна. Финалда адаз Туьркиядай­ тир Эрен Ялкин 8:0 гьисабдалди ку­мукьна.
РикIел хкин: Агъаширин Агъашеринов 2007-йисуз дидедиз хьана. Ада Белиждин А. Исрафилован тIварунихъ галай 1-нумрадин гимназияда чирвилер къачуна. 7 йис тамам хьайидалай инихъ ада тренерар тир Минажудин ва Вагиф Къазиеврин гъилик азаддаказ кьуршахар кьунин сирер чирна. Агъаширин Россиядин кIвенкIвечивал патал акъажунра кьве сеферда къизилдин медалриз ла­йихлу хьана. Ам республикадин, СКФО-дин, международный хейлин акъажунрин кIвенкIвечини я. Жегьилди грэпп­лингдайни вичин къуватар ахтармишзава. Спортдин и жуьредайни адахъ хъсан нетижаяр ава.

Рагнеда Рамалданова