РикI алаз маса къачузва

2023-йисан январдилай сентябрдал­ди Дагъустанди къецепатан уьл­квей­риз маса ганвай суьрсетдин кьадар тахминан 40 процентдин гзаф хьанва. Йисан тамам делилрал­ди, къецепатан уьлквейриз маса ганвай суьрсетдин кьадар 1,4 сеферда гзаф ва 190 миллион доллардиз барабар хьун гуьзлемишзава. Идакай респуб­ликадин журналистрихъ галаз­ хьайи гуьруьшдал РД-дин карчивилиз куьмек гунин центрадин регьбер Руслан Абаскъулиева хабар гана. Адан гафаралди, 2022-йисуз рес­публикади къецепатаз 135 миллион доллардин къиметдин кьадарда аваз суьрсет ва къуллугъар маса гана.

Кьиле тухванвай кIвалахдин не­ти­жайрикай рахадайла, Р.Абаскъулиева къейд авурвал, 2023-йисуз са шумуд бизнес-миссия тешкилна, яни  суьрсет виридалайни хийирлудаказ  маса гунин метлеб авай базарар тайинарна.

Ачухнавай цIийи рекьерикай рахадайла, Р.Абаскъулиева Омандиз­ ва Саудовский Аравиядиз мугьманвилер къейдна – ина Дагъустандай тир метягьдиз неинки еке итиж, гьакIни ам гъиле-гъил аваз маса къачуз гьазур­ тирди малумарна. Карчивилин итиж аваз республикадиз 2023-йисуз гьакIни­ Узбекистандай, Белорус­сиядай, Къа­­зах­стандай ва Ирандай делегацияр атана.

«Идалайни гъейри, чи са жерге карчийриз чпин метягь международный выставкайра къалурдай мумкинвални хьана. Абурун жергедай яз чукIулар гьазурзавай «ПП Къизляр» ООО-дин тIвар кьаз жеда – ада вичин суьрсет Къазахстанда майдандиз акъудна», — лагьана Абаскъулиева.

Дагъустанда гьазурзавай шейэр­ къецепатан уьлквейриз маса гунин мес­эладикай рахадайла, къейд авурвал, и кар кьилиз акъудун патал центради еке кIвалах тухузва: базар ахтармишзава, муьштерийрин итижар фикирда кьазва, метягь анриз тухудай рекьер-къайдаяр туькIуьрзава.

Малум хьайивал, къецепатан уьл­квейри иллаки еке итиж Дагъустандин агропромышленный комплексдин  суьрсетдиз ийизва – як, балугъ, бязи майваяр, гьакIни консервияр, мижеяр, ширинлухар муьштерийри рикI алаз  маса къачузва.

Амина Муслимова