Пуд муьгъ ремонтнава

РД-дин транспортдин ва рекьерин майишатдин министерст­водин пресс-къуллугъди хабар гузвайвал, «Хатасуз  ерилу ре­кьер» проектдин  сергьятра аваз Дагъустанда пуд муьгъ ремонтна кутягьнава. Абурун умуми яргъивал 435 метрдиз барабар я.

ИкI, «Мегьарамдхуьр – Ах­ц­егь – Рутул» шегьре­ рекьин 40-километрдилай 54-кило­метр­­дал кьван мензилда  рекьериз къуллугъзавайбуру тIебии тушир тадаракар, гьа гьисабдай яз, Самур ва Усугъчай  вацIарал эцигнавай кьве муьгъ ремонтна, гьакIни абурал кIватI жезвай яд къерехдиз акъуддай рекьер туькIуьрна.

«Мамрач – Ташкапур – Аракандин муьгъ» рекьин 23-ки­ло­метрдилай 30-километрдал кьван мензилда пешекарри  6 метр­дин яргъивал алай муьгъ ремонтна, гьакIни яд къерехдиз акъуддай къурулуш михьна, ремонтна.

РикIел хкин,  къенин юкъуз, «Хатасуз  ерилу рекьер» проект­дин   сергьятра аваз, Дагъустан Республикадин 113,3 километр рекьера ремонтдин кIвалахар акьалтIарнава, гьакIни Махачкъаладин, санлай къачурла, 12 километр рекьер талукь тир къай­дадиз  гъанва.

Чи мухбир