Олимпиададин гъалибчияр

17-февралдиз Каспийскда, ­Республикадин образова­ни­дин­ центрада (РЦО), лезги чIа­лай­ни эдебиятдай Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан 155 йис тамам хьуниз талукьарнавай олимпиада кьи­ле фена. Мярекатдин тешкилатчи «Лезги газетдин» редакция тир.

Чпихъ хайи чIалайни эдебиятдай авай чирвилер ахтармишиз, и юкъуз РЦО-да Махачкъала ва Каспийск шегьеррин мектебра 6-классра виридалайни хъсандиз кIелзавайбур кIватI хьанвай. Олимпиададин иштиракчийри тамамарзавай тапшу­ругъар пуд паюникай ибарат тир: чIалайни эдебиятдай тестер, гафунин морфемайрин разбор ва тест-диктант. Къазанмишиз жезвай баллрин вини кьилин кьадар 60-даз барабар тир. КIвалахриз «Лезги газетдин» кьилин редактор Мегьамед Ибрагьимовани адан заместитель Куругъли Ферзалиева къимет гана.

Олимпиададин нетижаяр ихь­тинбур хьана: 1-чка — Рамазан Пирмегьамедов (5-нумрадин лицей, Махачкъала); 2-чка — Алина Пирметова  (4-нумра­дин мектеб, Каспийск); 3-чка — Самуят Келентарова (14-нумрадин мектеб, Каспийск); 4-чка — Угълангерек Саруханова (12-нумрадин мектеб, Махачкъала); 5-чка — Фатима Мегьамедова­  (9-нумрадин лицей, Махач­къала).

Гъалибчийриз дипломар, 10, 8, 5, 4, 3 агъзур манатдин кьадарда аваз пулдин пишкешар ва лезги писателрин — Паки­зат Фатуллаевадин, На­риман Иб­ра­гьи­мован, Юрмет Нагъиеван — ктабар гана. Дипломризни 3 агъзур манатдин кьадарда аваз пулдин пишкешриз гъалибчи аялрин муаллимар­ни лайихлу хьана. Идалайни гъейри, олимпиадада ишти­ракай амай аялризни махсус сер­ти­фикатарни ктабар багъишна.

Къейд ийин хьи, шабагьар вахкунин мярекатда лезгийрин милли медениятдин федеральный дережадин автономиядин (ФЛНКА) векил Садикь Гьасановани иштиракна. Ада иллаки шегьердин чкада хайи чIал хуьнихъ ва вилик тухунихъ авай важиблувиликай ихтилатна, олимпиада тешкилай «Лезги газетдин» редакциядин коллективдиз сагърай лагьана.

Мегьамед Ибрагьимова хабар гайивал, цIи олимпиада ирид лагьай сеферда тешкилнавай. И сеферда ам XX асирдин Гомеран юбилейдихъ галаз алакъалу авунвайвиляй тешкилатчийри пулдин пишкешрин фондунин ва кIвенкIвечи чкайрин кьадар артухарнавай.

«Лагьана кIанда, олимпиададиз къвезвай аялрин кьадар йисалай-суз гзаф жезва. Мисал яз, шаз олимпиадада 15 аялди­ иштиракнай, цIи абурун кьадар 20-дав агакьна. Зи фикирдалди, алакьунар авай аялар винел акъудун, абурук руьгь кутун ва санлай шегьеррин мектебра кIелзавай аялри хайи чIалар чируниз ийизвай итиж артухарун патал ихьтин мярекатар мукьвал-мукьвал тешкилунихъ еке метлеб ава», — лагьана М.Ибрагьимова.

Агьмед  Магьмудов