“Несилрин арада марифатдинни мумкинвилерин алакъаяр хуьн”

Сад лагьай сентябрдалди гзаф вахт амач. Гила диде-бубаяр дафтаррин, чантайрин, фломастеррин гуьгъуьна жеда ва аялриз школада герек маса тадаракар маса къачуз башламишда. Са девир авай, акьван яргъалдини тушир, Дагъустанда неинки портфеларни циркулар, гьатта педагогар жагъурун четин тир. Алай вахтунда школаяр учебникралди таъминарунин къайгъуйрик ква, алатай асирдин юкьвара лагьайтIа, уьлкведи чи республика муаллимралди таъминарунин месэла гьялзавай. Чи республикадин образованидин ва илимдин хиле кIвалахай гьа къизилдин ксарикай я гила Патимат Геличовади гьазурнавай “РикIера гел тунвай къаматар!” тIвар алай проект.

“Дагъустанда урус муаллимар” — им П.Геличовадин ктабдин тIварни, проектдин темани я. 1940-70-йисара республикадин гьар жуьре пипIериз Урусатдай атана, чирвилерин экв чукIурай гуьрчег рушарини гадайри къачур зегьметдин бегьерар гила кIватIзава. Абурун рехъ дагъустанвийрин алай аямдин несилри давамарзава. Дагъустандин гележегдик, къенин йикъак чпин пай кутур гьарайдиз гьай лагьай хъсан инсанар, чпин анжах 20-22 йисар хьанвай жегьил рушаринни гадайрин зегьмет рикIелай алудиз тежерди я.

Уьлкведин гележег адан тарихдихъ ва алай йи­къахъ галаз сих ала­­­къада ава. Чи республикадин Кьил Ра­мазан Гьажимурадович Абдулатипова несилрин арада алакъа хуьн, медениятдин ва адетрин ирс инсанвилин общество виликди финин кар алай къуват я лугьузва. “РикIера гул тунвай къаматар!”  проект уьмуьрдиз куьчуьрмишун — им гьа проектдал кIвалахун лагьай гаф я.

Гьа и кардал машгъул жезва дишегьлийрин ва аялрин ихтиярар хуьнин общественный “Содружество” тешкилат ва адан кьиле акъвазнавай Патимат Геличова. Кар алай и кIвалах мукьвара РФ-дин Президент Владимир Путинан стратегиядин инициативайрин агенстводин гуьзчивалдай советдин заседанидал къейдна: “Кьилинди элкъвена патав къулай гьалар ва шартIар тешкилун, Россиядин регионра алай аямдин хъсан дегишвилер твадай, виликди фи­нин планар туькIуьрунин карда иштиракиз кIани вирибур садзавай мумкинвилер арадал гъун я. Иник гьам жегьи­лар, гьам карчияр, волонтёрар, цIийивилер гвайбур  акатзава.

Мукьвал тир вахтунда “Дагъустанда урус муаллимар” ктабдал асаслу яз Мегьамед Абдурагьманован фильм гьазурунив эгечIда. Эгер квехъ жуван ата-бубайрикай, хуьруькай, шегьердикай хабар гудай делилар, къалурдай тек­ли­фар аватIа, абурукай П. Геличовадиз хабар це, абур ктабдин кьвед лагьай паюна гьатда, я туштIа, гележегдин фильм­дик акатда.

Режиссёр Мегьамед Абдурагьманован гафарай, докфильмдин сифтегьан съёмкаяр августдин вацра Тлярата районда жеда. Абур итижлубур жедайди хиве кьазва. Ахпа съёмкаяр Хунзахда ва Табасаран районда кьиле фида.

Гележегда, — лугьузва “Содружество” тешкилатдин регьбер Патимат Геличовади, — проектдин сергьятра аваз му­аллимар ТОКС-дин членрин куьмекдалди жагъурун, Да­гъустандиз урус муаллимар гьинрай атанайтIа, гьа регионрин школьникрихъ галаз телемуькъвер, ктабрин презентацияр тешкилун, выставкаяр, радио ва телепередачаяр туькIуьрун, вузра, ссузра, школайра урус муаллимрин ролдикай лекцияр кIелун, “РикIел хуьнин пипIер” ва маса мярекатар тухун чи пландик ква.

Патимат Геличовадин гафарай, “РикIера гел тунвай къаматар!” проект уьмуьрдиз куьчуьрмишун патал Вирироссиядин общественный РСР тешкилатдин конкурсдин бинедаллаз РФ-дин Президентдин тапшуругъдал асаслу яз грантдин жуьреда чара авунвай государстводин такьатар ишлемишда, финансрин патахъай куьмекар Дагъустан Республикадин Кьил Рамазан Абдулатипова ийидайвал я. Къайгъусуз тушир гьар са касдивай и проектда иштиракиз жеда.

«Лезги газет»