Малуматар

Гьуьрметлу  газет  кIелзавайбур!

Рамазандин варз мусурманар патал халис хазина я. Къуръанда ва са жерге гьадисра къейднавайвал, и вацра авур хъсан, къени, хийирлу кIвалахрай къвезвай сувабдин кьадар са шумуд сеферда гзаф жезва.

Шаз хьиз, цIини мергьяматлу са касди вичин такьатрихъ диндин алим Ямин гьажи Мегьамедован «Пак Къуръан ва адан манайрин таржума – лезги чIалал», «Мугьаммад пайгъамбардин (Аллагьдин салават ва салам хьуй вичиз) уьмуьрдин рехъ» ва «Дуьньядин эхир» ктабрин са кьадар экземплярар маса къачунва. Ада и ктабар, рамазандин вацра садакьа яз, кIелиз кIандай, амма чпихъ маса къачудай мумкинвал авачирбурун арада паюн тIалабнава. Гьахьтинбурувай винидихъ тIвар кьунвай ктабар «Лезги газетдин» редакциядай вахчуз жеда.

*  *  *

Играми газет кIелзавайбур! Адет хьанвайвал, гьар йисан­ рамазандин вацра Алкьвадар Гьасанан тIварцIихъ галай цент­ради «Лезги газетдин» редакциядихъ галаз санал газет кIел­завайбурун арада диндин конкурс кьиле тухузва. И серенжем цIини тешкилдайвал я. Газетдин къведай нумрада конкурс­дин суалар ва ана иштирак авунин шартIар чапда.

«Лезги газет»