Мад са Игит

19-декабрдиз РФ-дин Президент Вла­димир Путина уьлкведин Яракьлу Къуватрин жергейра къуллугъзавай са жерге офицеррив Россиядин Федерациядин Игитдин гъетер вахкана. Абурун арада бине Хасавюрт райондин Темираул хуьряй тир Темирлан Абуталимовни ава. Идакай­ вичин телеграм-каналда РД-дин Кьил Сергей Меликова хабар гана.

«Чахъ мад са Игит ава! РФ-дин Президент Владимир Путинан Указдалди гвардиядин лейтенант, ротадин командир Темирлан Абуталимов уьл­кведин виридалайни кьилин шабагьдиз лайихлу хьанва.

Ада, хейлин маса дагъустанвийри хьиз, дяведин махсус серенжемда акьалтIай кьегьалвилер къалурнава. Запорожьедин областда кьиле фейи са женгина ада, вичел хер хьанвайтIани ва неонацистрин кьадар гзаф тиртIа­ни, кьулухъ чIугун тавунин къарар кьабулна.

Ротадин командирдин пешекарвални жуьрэтлувал себеб яз, чи аскерри душманрин къуватар зайифарна, женгинин гьал дибдай дегишна ва гъалибвал къачуна.

Къейд ийин хьи, дяведин махсус­ серенжем гатIунайдалай кьулухъ 8 дагъус­танвидикай Россиядин Федера­циядин Игитар хьанва. Абурукай сад Темирлан Абуталимов я. Кьегьалрин игитвилер рикIел хуьн ва абурукай акьалтзавай несилриз ахъаюн чи буржи я», — къейдна С.Меликова.

Чи мухбир