Лезгияр — Европарламентда

Алай йисан майдин эхирар — июндин эвел кьил Лезгийрин автономия патал важиблу вакъиайралди лишанлуди хьана. Абурун арада, гьелбетда, сифтегьан чкадал ФЛНКА-дин V Съезд ала. И мярекатдиз талукь чIехи материалдиз ФЛНКА-дин сайтда чка ганва. Съезддал и тешкилатдин президент Ариф Керимова доклад авуна.

Тайин тир уьлквейра чпин векилрин кьадар тIимил тир халкьарин месэлайрал машгъул жезвай Европадин гьуьндуьр дережадин къурулушрихъ галаз санал кIва­лахун къайдадик кутуникай рахадай чIавуз А.Керимова Брюсселда кьадардиз тIимил тир халкьарин ихтияррин рекьяй пешекар яз ФЛНКА-дин векилди теж­риба къачунин патахъай Европарламентдин депутатрихъ галаз меслятдал атанвайдини къейдна.

ИкI, ФЛНКА-дин исполкомдин председатель Гьуьсен Шагьпазов европарламентарий Чаба Шогоран аппаратдин штабдик кутунва. Шогора вичи лагьайтIа, лезгийрин автономиядихъ галаз фадлай алакъаяр хуьзвайди я. Кьилди къа-чуртIа, Европарламентдин депутатрихъ ва ихтиярар хуьдай тешкилатрин векилрихъ галаз санал ам Дагъустандиз ва Азербайжандиз фена. Чкадал фена ахтармишайла, Европадин сообществодин векилриз кьадардиз тIимил тир халкьарин ихтияррал амал авунин барадай Россияда ва Азербайжанда гьалар дибдай тафаватлу тирди субут хьана.

ФЛНКА-дин векилди Европарламентдин майданрал кьадардиз тIимил тир халкьарин ихтиярриз и ва я маса дережада талукь тир месэлайрай тешкил-завай жуьреба-жуьре мярекатра ишти­ракда.

Брюсселдилай гъейри, Европарламентди вичин заседанияр Страсбург ва Люксембург шегьеррани кьиле тухузвайди я. Страсбургда гьар вацра тухузвай парламентдин сессийра иштиракуниз гьар са евродепутат мажбур я.

Къейд авун лазим я хьи, Лезгийрин автономиядин векилди евродепутат Шогорахъ галаз санал  сад авунвай Европадин парламентдин кIвалахда мукьувай иштиракда, абуру векилвалдай и лап важиблу органдин кIвалахдин къайдайрай мукьуфдивди кьил акъудда. Кьа­дардиз тIимил тир халкьарин ихтиярар хуьнин месэлайрай тежриба къачуниз кьетIен фикир гузвайвиляй законар акъудунин рекьяй талукь тир теклифар гунин месэлайрал фикир, гьелбетда, гзаф желбда.

Гь.Шагьпазов Европарламентдин члендин куьмекчи стажер яз официальнидаказ тестикьарнава. И органдин гьар йикъан кIвалахдив таниш хьунихъ галаз сад хьиз, лезги халкьарин милли, культурадин ихтиярар хуьнин месэлайрал датIана фикир желбда. Чна ФЛНКА-дин векилди тежриба къачун патал стажировкада жезвай вахт бегьерлудаказ кьиле ту­хуник умуд кутазва. Лугьун лазим я хьи, кьадардиз тIимил тир халкьарин ихтиярар хуьнин рекьяй пешекар яз тежриба къачун патал ЕС-дин законар акъуддай ва векилвалдай кьилин орган тир Европарламентдиз ФЛНКА-дин  векил ракъу­рун важиблу агалкьун я. Им, гьел­бетда, Лезгийрин автономияди и барадай къачунвай сифтегьан кам туштIани,  лишанлу вакъиа я. Ада дуьньядин майданда лезги халкьарин ихтиярар хуьнин кIвалах датIана кьиле тухуник умудар кутадай мумкинвал гузва.

Брюссель-Москва