Лезги публицистикадин конкурс

Дидед чIалан международный йикъан вилик — 20-феврал­диз — Махачкъалада, ДГПУ-дин­ Дагъустандин филологиядин­ фа­культетда, ДГУ-дин ва ДГПУ-дин лезги чIал чирзавай сту­дент­рин арада лезги публицис­тикадай конкурс кьиле фида.­ Мярекатдин тешкилатчияр Ал­кьвадар Гьасанан тIварцIихъ галай медениятдинни марифатдин центр, ФЛНКА ва «Лезги газетдин» редакция я. Къейд ийин­ хьи, и мярекат цIи 2-сеферда тешкилзава. Адан асул макьсад, студентрин арадай публицистикадин рекьяй ала­кьунар авайбур хкяна, абур милли газетдин редакциядиз кIвалахал желб авун я.

Студентриз гудай тапшуру­гъар пуд паюникай ибарат я: сад лагьайди — текст къайдадиз хкун (редактироватун), кьвед лагьайди — лезги публицистикадай тес­тер ва пуд лагьайди — тайин са темадай куьруь къейд кхьин.

Конкурсдин нетижада сифтегьан пуд чка кьурбур пулдин пишкешар гуналди къейдда. Шаз хьиз, цIини 3-чкаяр пуд касдиз гудайвал я.

«Лезги газет»