«Лезги прессадин цIирер»

20-февралдиз ДГПУ-дин Дагъустан­дин­ филологиядин факультетда ДГУ-да ва ДГПУ-да лезги чIал чирза­вай студент­рин арада лезги публицисти­­кадай «Лезги­ прессадин цIирер» кьвед лагьай конкурс кьиле фена. Мярекатдин тешкилат­чий­рин арада­ Алкьвадар Гьасанан тIвар­цIихъ га­­лай меде­ни­ятдинни марифатдин­ центр, лезгийрин милли медениятдин феде­­ральный дережадин автономия (ФЛНКА) ва «Лезги газетдин» редакция авай.

Къейд ийин хьи, конкурсдин асул макьсад лезги чIал чирзавай студент­рин арадай публицистикадин рекьяй ала­кьунар авайбур винел акъудун ва абур лезги чIалал акъатзавай изда­нийрин редакцийриз кIвалахал желб авун я.

ЦIи конкурсда 27 студентди иштиракна. Абуруз лезги публицистикадай тестар, туькIуьр хъувун патал (редактировать) текст ва куьруь макъала кхьин патал тайин тема ганвай. КIвалахриз къимет гайидалай кьулухъ лезги студентрихъ публицистикадай гьихьтин­ чир­вилер аватIа, абуруз хайи чIал гьихь­тин дережада чизватIа тайин хьана. Конкурсда иштиракай студентрикай гележегда лезги, урус чIаларин ва сифтегьан классрин муаллимар жеда. Амма, гьайиф хьи, абурун чIехи паюниз «Лезги газет» шумуд чиникай ибарат ятIа, лезги чIалал аялар патал акъат­завай журналдин тIвар, Гьажибег Гьажибегов вуж кас тиртIа чизвачир. И делилди абуру лезги пресса кIел тийизвай­дан гьакъин­дай шагьидвалзава. Чи фикирдалди,­ амайбуру кIел тавуртIани, чпин уьмуьр чIалан муаллимдин пешедихъ галаз алакъалу авунвайбуру хайи чIалал акъатзавай изданияр кIелун чарасуз я.

Гъалибчияр хкядайла, асул фикир­ текст туькIуьр хъувунвай ва макъала кхьенвай къайдайриз ган­вай. ИкI, нетижада 1-чкадиз ДГУ-дин 3-курсунин студентка Диана Бабаева (диплом, 30 агъзур манат), 2-чкадиз ДГПУ-дин 2-курсунин студент Мурадали Улубегов (дип­лом, 20 агъзур манат), 3-чкадизни пуд кас — ДГПУ-дин 3-курсунин студентка Милена Агьмедова, ДГПУ-дин 4-курсу­нин студентка Назиля Магьмудинова ва ДГУ-дин 3-курсунин студентка Зурият­ Аразова (гьар садаз — дипломарни 10 агъзур ма­натдин кьадарда аваз пулдин пишкешар) лайих­лу хьана. Абуруз­ гьакIни Мансур Куьревидин «Етим Эмин­. ЦIувай куз тахьай цIарар» ктабарни гана.

Къейд ийин хьи, конкурсда кIвен­кIве­­чи чкаяр кьур студентрихъ галаз «Лезги газетдин» редакцияди алакъаяр хуьда, абуруз жуьреба-жуьре тапшуругъар гуда. Милли прессада кIвалахиз абуруз хуш жедайдак чна умуд кутазва.

Агьмед  Магьмудов