«Лекидин Кубок»

11-ноябрдиз Мегьарамдхуьруьн райондин Кчун-Къазмайрал, М.Ярагъ­ви­дин тIварунихъ галай спорткомплекс­да, гъвечIи яшарин жаванрин арада дзюдодай Кубок патал турнир кьиле тухвана. Адан тешкилатчи мергьяматлувилин «Леки» фонд тир. Акъажунра 2009-2010 ва 2011-2012-йисара дидедиз хьанвай жаванри заланвилин са шумуд категориядай чпин устадвал къалурна. Санлай къачурла, турнирда Махачкъала ва Дербент шегьеррай, гьакIни СтIал Сулейманан ва Мегьарамдхуьруьн районрай тир 160-далай виниз спортсменри иштиракна.

Вичин макьсад дзюдо машгьурун ва вилик тухун, спортсменрин тежриба хкажун ва арада дуствилин алакъаяр мягькемарун, жаванар сагълам уьмуьр ке­чир­­мишунал желб авун тир спортдин и серенжемда гъалиб хьайибуруз (пулдин пишкешрихъ галаз абуруз дипломар ва грамотаярни гана) хьиз, яшарин гьар са категориядай 3 номинациядай («За волю к победе», «Лучшая техника», «Приз зрительских симпатий») тафаватлу хьайи жаванризни пулдин пишкешар гана.

Турнирдин тешкилатчийри ам кьиле­ тухун патал асул куьмекар гунай «Самур» СШОР-диз (Олимпиададин резерв­дин спортшколадиз — кьиле Мумин Гъа­ниев­ аваз) ва анин тренерар тир Абдулла ­Букаровазни Къеземет Гьажиеваз, райондин жегьилрин парламентдиз (кьиле Равид Азизов аваз) ва администрациядин физический культурадин ва спортдин отделдиз (кьиле Элбрус Шагьвеледов аваз), гьакIни спонсорриз (абурун жергеда ава: «Шумтрансавто», транспортдин «TECAR» компания, «ЮГВОДСТРОЙ «Проект» ООО, «РИАН» компанийрин десте, алишверишдин «Райфрут» ва «Славица» компанияр, электроникадин «AppleYug» туьквен ва масабур), амадагриз, активистриз ва волон­тёр­риз сагърай лугьузва. Спортдин и серенжем гьар йисуз кьиле тухуник умудар кутазва.

РикIел хкин, мергьяматлувилин «Леки» фонд Ватанда ва адалай яргъарани яшамиш жезвай чи ватанэгьлийрин итижлу проектрин тереф хуьз, абур кьилиз акъудуник пай кутаз ва куьмекар гуз гьазур ачух майдан я.

Итижлудаказ ва къизгъиндаказ кьиле фейи бягьсерин нетижада агъадихъ галай спортсменри 1-чкаяр кьуна: Азиз Гьасанов (28 кг, Советский хуьр), Марат Юлчиев (30 кг, Мегьарамдхуьруьн 1-нумрадин ДЮСШ), Арзуман Нежведилов (34 кг, «Самур» СШОР), Абдул Магьмудов (38 кг, Советский хуьр), Асланбег Жанатлиев (42 кг, Махачкъала), Иса Гьалимов (38 кг, Мегьарамдхуьруьн 1-нумрадин ДЮСШ), Ислам Касимов (42 кг, Дербент), Тагьир Халидов (46 кг, Мегьарамдхуьр), Агьмад Мичигишев (50 кг, Махачкъала), Юсуф Юсуфов (55 кг, Дербент).

Рагнеда Рамалданова