Кьурагьвийрин гьунарар

Ноябрдин эхирра Каспийскда, Курамегьамед Курамегьамедован тIварцIихъ га­лай спортзалда, Дагъустандин Кубок­ патал гъутаралди­ кукIунай стхаяр тир Нурмегьа­медоврин экуь къаматдиз бахш­навай акъа­жунар кьиле фена.

Къейд ийин хьи, турнирда тренер Къурбан Герейханован ва командадин ве­кил, «Лезги газетдин» амадагрикай тир Фахрудин Гьамидо­ван регьбервилик кваз Кьурагь райондин спортсменрини иштиракна.

ТIвар кьунвай райондин­ адми­нистра­циядин пресс-къул­лугъ­ди ха­бар гузвайвал, акъа­жунра са шумуд кьурагьвиди­ кIвенкIвечи чкаяр кьуна. Кьилди къа­чуртIа, Нариман Эмирбегов – 1, Алимурад Абдуллаев, Имам Алибегов, Магьмуд Будаев ва Рамазан Сефербегов 3-чкайриз лайихлу хьана.

Агьмед Магьмудов