Конкурсдин нетижаяр кьуна

РД-дин юстициядин министерстводи республикадин муниципальный архиврин арада фотодокументрин виридалайни хъсан выставка хкягъун патал малумарай конкурсдин нетижаяр кьуна.

Конкурс РД-дин архиврин къуллугъдин 100 йисан юбилей къейд авунин сергьятра аваз кьиле тухванай. Адан макьсад фотодокументар туькIуьрунин кIва­лах машгьур авун,  республикадин жемият архивриз вахкудай документар­ гьазурунин кIвалахдал желб авун, гьакI­ни  и хилен пешекаррин яратмишунрин жигьетдай бажарагъ винел акъудун, абур и кардал гьевесламишун тир. Конкурсда гъалиб хьайибуруз  пишкешар гудай мярекат министерствода кьиле фена. РД-дин юстициядин министр Ханлар Пашабегова  конкурсдин гъалибчийриз дипломар ва пишкешар гана.

Мегьарамдхуьруьн райондин администрациядин архивдин отделди конкурсда 3-чка кьуна. Диплом муниципалитетдин администрациядин архивдин отделдин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Мадина Шагьмардановадив вахкана, хабар гузва райондин информациядин центради.

Амина Муслимова