Йисан “гъед”

Майдин эвел кьиляй уьлкведин меркезда, “Москвадин ушудин гъетер -2023” ли­шандик кваз, ушу-саньдадай кьиле фейи международный турнирда, Россиядилай гъейри, дуьньядин 7 уьлкведай, гьа гьисабдай яз Афгъанистандай, Бело­рус­сиядай, Индиядай, Индонезиядай, Къа­захстандай, Къиргъизистандай, Китайдай тир 600-лай виниз спортсменри чпин устадвал къалурна. ИкI, 75 кг-дал къведалди заланвал авайбурун арада чи машгьур ватанэгьли, турнирда вири 4 бягьсни­ гъалибвилер къазанмишуналди акьал­тIа­рай ва инанмишлелди 1-чкадиз ла­йихлу хьайи  Халид  Сардаровни  ава.

РикIел хкин: вичин ери-бине Мегьарамдхуьруьн райондин Гарагърин хуьряй тир Халид Каспийскда яшамиш жезва. Алай йисан январдиз ушу-саньдадай кьиле фейи Дагъустандин чемпионатда ам 75 кг-дин заланвал авайбурун арада 1-чкадиз лайихлу хьанай. И кукIуш ада вилик­ йисарани (заланвилин маса категорийрай) 2 сеферда муьтIуьгъарнай. Адахъ гъалибвилер мадни ава. Кьилди къа­чуртIа, ам Россиядин чемпионни, Дагъустандин, Россиядин ва махсус кубокрин сагьибни, международный акъажунрин ва турниррин гъалибчини я. Винидихъ тIвар кьунвай международный турнирда ам 2020-йисузни гъалиб хьана.

Халид Сардарова кунг-фудайни Да­гъустандин чемпионвилин тIвар (2018-йис) къазанмишнава.

Рагнеда Рамалданова