Гьасиррал – устадвилелди

Алатай гьафтедин ял ядай йикъара Франциядин Ницца шегьерда азаддаказ ва грекринни римлуйрин жуьреда кьуршахар кьунай международный турнир – Олимпиададин къугъунрин чемпион Анри Дегланан Гран-При патал 50-сеферда тешкилнавай акъажунар — кьиле фена. Чи машгьур спортсмен, алай вахтунда Грециядин патай экъечIзавай  Даурен Куругълиева 86 кг-дин заланвал авайбурун арада 1-чка кьуна.

Хьайи тIарвал себеб яз, чи ватанэгьли тамам зур йисалай виниз гьасиррал экъечIнавачир. Амма къастуниз мягькем, руьгьдиз викIегь спортсменди вичин алакьунарни устадвал вини дережада аваз къалурна. ИкI, ада вири санлай 3 бягьс кьиле тухвана, абур 27:4 гьисабдалди акьалтIна.

РикIел хкин: Даурен Куругълиев азад­даказ кьуршахар кьунай  дуьньядин  Кубокдин  сагьиб,  Россиядин  ва  Европадин  кьве  сеферда  чемпион, Европадин къугъунрин чемпион, ­кесерлу хейлин турниррин ва акъажун­рин гъалибчи, классдин спортдин мас­тер я.

Рагнеда Рамалданова