Экстремизмдиз аксивал

Алатай гьафтеда Кьурагьа, хуьруьн спортдин дворецда, райондин школайрин командайрин арада волейболдай турнир кьиле фена. Райадминистрациядин пресс­-къуллугъди хабар гайивал, ам “Кьу­рагь район” МР-да экстремизмдин идеологиядиз аксивал” программа кьилиз акъудунин сергьятра аваз тешкилнавай.

Мярекатдин кьилин тешкилатчияр райадминистрациядин физический культурадин ва жегьилрин крарин рекьяй отдел, гьакIни СДЮСШ тир. Ана Кьурагьрин 1 ва 2-нумрайрин, КIирийрин школа-интернатдин, Аладашдин, КьепIир­рин ва КIирийрин юкьван школайрин командайри иштиракна. Къизгъиндаказ кьиле фейи къугъунрин нетижада  Кьурагьрин 2-нумрадин СОШ-дин команда 1-чкадиз ла­йихлу хьана. Кьурагьрин 1-нумрадин СОШ-дин ва КIирийрин школа-интернатдин командайри 2 ва 3-чкаяр кьуна­.

Гъалиб хьайи ва приздин чкаяр кьур вири командаяр кубокар, медалар, грамотаяр ва рикIел аламукьдай пишкешар ­гуналди къейдна. Турнирда виридалайни хъсандиз къугъвайбур яз гьисабай са шумуд аялдизни тешкилатчийри пулдин пишкешар гана.

Р.Рамалданова