Эцигунрин ­ихтиярар

Чилин участокрин сагьибар тир эци­гун­рал машгъулбурувай (ватандашар, тешкилатар, кьилдин карчияр) МФЦ-дай эцигунар­ кьилиз акъудунин ихтиярар къачуз жеда.

Муниципальный къуллугърик (услуга) акатзавай и документ пулсуздаказ гузва. Юзан тийидай объект авай чкадиз килигна, талукь тир МФЦ-диз физ жеда. Ихьтин документар къалурун герек жеда:

— паспорт;

— чилин иеси тирди тестикьарзавай документ;

— проектдин документар.

Сад тир пособие

Сад тир пособие тайинарун патал хизанда авай зегьметдиз къабил тир чIехи инсанрихъ кIвалахдай къвезвай официаль­ный­ къазанжи хьун герек я: стипендия, мажиб, пенсия, карчивиляй къвезвай къазанжи.

Пособие тайинарун патал хизанда авай гьар са нефесдал гьалтзавай къазанжидин кьадар регионда тайинарнавай  яшамиш хьунин агъа кIанин кьадардилай тIимил хьун лазим жезва. Эгер къазанжидин патахъай гьахъ-гьисабдай муддатда зегьметдай къачур гьакъи авачиз хьайитIа, ам тахьунин себеб уьмуьрдин гьакъикъи гьаларалди субутна кIанзава.

Налогар – МФЦ-да

КIватI хьанвай налогрин буржар чирдай ва абур гудай мумкинвал республикадин вири «Мои Документы» центрайра (терминалра) ава.

МФЦ-диз фидайла, жував паспорт гваз хьун бес я.

Водителвилин шагьадатнама

МФЦ-дин идарада водителвилин шагьадатнама къачудай мумкинвални ава. Сифте нубатда медсправка туькIуьрун ва госпошлина гун герек я. МФЦ-диз фена, арза ацIурна, шикил яна, пешекардив герек документар вугана кIанда. Гьазур хьайила, МФЦ-дай вахчуз жеда.

Гьихьтин документар герек я? Жаваб: паспорт, водителдин куьгьне шагьадатнама (аваз хьайитIа), медицинадин справка.

МФЦ-да водителдин шагьадатнама дегишариз жезва, эгер: адан вахт куьтягь хьанватIа, водителдин сагъламвилин гьал дегиш хьанватIа, водителдин фамилия дегишарнаватIа, шагьадатнама квахьнаватIа.

И къуллугъ кIвалахдин 15 йикъан къене кьилиз акъудзава.

«Лезги газет»