Девекъушрикай делилар

Квез чидани?

.  Девекъуш дуьньяда виридалайни еке къуш я. ЧIехи девекъушдин заланвал 150 килограммдив кьван агакьун мумкин я, кьакьанвал – саки 3 метрдив.

.  20-асирдалди вагьши девекъушар Африкада, Азияда ва Аравийский полуостровда авай. Исятда абур анжах Африкадин къумлух чкайра яшамиш жезва.

.  Девекъушрин жуьреяр са акьван гзаф авач. Африкадинни Бразилиядин де­векъушар тафаватлу жезва.

.  Адет яз, и къушар хизанралди яшамиш жеда.

.  Африкадин девекъушар 45-50 йисуз кьван (бязи дуьшуьшра – 60 йисал кьван) яшамиш жезва. И девекъуш аксивал къалурдай, хъел къведай жуьре я. Иллаки шарагар акъадардай вахтунда ада еке аксивал къалурда.

.  Девекъушрин хам мягькемди я ва адакай промышленностда менфят къачузва.

.  Девекъушдин якIук пи, холестерин тIимил ква, кальций ва ракь – гзаф.

.  Девекъуш лув гуз тежезвай, в­и­ри­да­лай­ни еке къуш я.

.  КIвачерни гар­дан­ яр­гъи тирвиляй деве­къушар санлай гзаф кьакьан къушар яз маш­­гьур я. Кьакьанвал себеб яз абуруз­ мумкин тир хаталувал фад аквазва. Асул гьисабдай и къушари душманрикай хуьн патал катуникай хийир къачузва. Девекъу­шар кьун са акьван регьят туштIани, вагьши гьайванри абурун какаяр, шарагар незвай дуьшуьшар тIимил жезвач.

.  Девекъушар зегьемдиз дурум гуз жедай къушар я.

.  Девекъушдилай са сятда 92 километрдиз чукуриз алакьнава. Им деве­къуш­рихъ галаз алакъалу тир рекорд я.

.  Девекъушри векьни неда, къушарни, гьашаратарни, жуьреба-жуьре кьиферни, чурчуларни.

«ЛГ»