«Дадунин кIукI»

17-21-августдин йикъара  Махачкъа­ладин Пушкинан куьчеда гастроно­мия­дин ва хуьруьн майишатдин ми­­хьи суьрсетдин «Дадунин кIукI» фес­­тиваль кьвед лагьай сеферда­  кьиле фида. Алатай йисуз ам FoodStreetDag тIвар алаз тешкилнавай. И сеферда фестивалдиз урус чIалал тIвар гудай къарар кьабулна.

«Дадунин кIукI» фестиваль — им агьалийриз тIуьнар гунихъ галаз алакъалу къуллугърин ва ресторанрин бизнесдин­ хилен виридалайни важиблу вакъиа яз гьисаб­за­ва. Ада Дагъустан Респуб­ликадиз, кьилди къачуртIа, сиягьатдин вири рекьер баш­ламиш жезвай чка тир Махачкъаладиз­ къвезвай туристрин итиж­ни желбзава. ГьакI­ни фестивалда иштиракуни карчийриз чпин бизнесдал фикир желбдай мумкинвал ­гузва.

Фестивалдин иштиракчияр пуд жуь­ре­диз пайиз жеда: Махачкъаладин рес­тора­нар ва общепитдин маса карханаяр, халкьдин сеняткарвилин ва я ядигар яз гудай шейэр акъудзавай ксар, республикада кIва­лахзавай туриндуст­риядин операторар.

Гастрономиядин туризмдин между­на­род­ный фестивалдин сергьятра аваз и хиле бизнесдал машгъул хьунин кьетIенвилериз талукь гегьенш прог­раммани кьиле фида. Бизнес-прог­рам­мадин тереф республикадин государстводин къурулушрини хуьзва. Адет хьанвайвал, фестивалда Россиядин ва къецепатан са жерге уьлквейрин шефрини иштиракдайвал я.

Малум хьайивал, алай вахтунда­  ­мя­ре­катда иштиракун патал арзаяр­ ­рес­­пуб­ликадин жемиятдиз тIуьн гунал­ машгъул 50-далай гзаф карханайрин па­тай атанва. Фес­ти­валда Дагъустандин кар алай рестораторри, гьакIни «Pe­retz» дестеди, «Шатёр», «Раш Групп», «Пи­­­­росмани», «Ги­ро», «Пади­шах», «Do­nuts», «HUG», «Vesta» ва «Цит­рон»­­ компанийри, эко-суьрсет акъудзавай карханайри иштиракда. Ита­лиядин, Гуржистандин, Сербиядин, Сириядин ва уйгуррин­ тIуьнрин мастер-классар кьиле фида, гьакI­н­и ­рес­торанрин бизнес патал Россияда туь­кIуьрзавай тадаракар майдандиз акъудда.

Алатай йисуз, хабар гузвайвал, фес­тивалдихъ галаз алакъалу мекерадиз 100 агъзурдалай гзаф ксар мугьман ­хьана. Фестивалдин кьилин тешкилатчи Ма­­хачкъаладин администрация я. Адаз и карда РД-дин гьукуматди куьмек гузва.

Жасмина Саидова